Zmluva č. 248804242300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 248804242300
  • Názov zmluvy: Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod pozemku parc. č. 237/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 726 m2, k. ú. Jarovce, podľa Uznesenia č. 217/2023 zo dňa 25.05.2023
  • Dátum uzavretia: 19.06.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie