Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
  • IČO: 00603392
  • Adresa: Novoveská 17/A, 84310 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2300068 Memorandum o porozumení a spolupráci pri projekte výstavy turbo-okružnej križovatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 0,00 € 07.07.2023 31.12.2025 13.07.2023 Zmluva
MAGBO2400041 Dodatok č. 1 k Memorandu o porozumení a spolupráci pri projekte výstavy turbo-okružnej križovatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 0,00 € 25.03.2024 31.12.2026 26.03.2024 Zmluva
1230011572 zimná údržba 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 805,15 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1240001021 Zimná údržba 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 805,15 € 12.02.2024 04.03.2024 Faktúra
1230003824 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 1 304,31 € 25.05.2023 08.08.2023 Faktúra
1230000660 výkon zimnej údržy 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 2 195,85 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
1230000900 výkon zimnej údržby 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 2 927,80 € 08.02.2023 10.03.2023 Faktúra
MAGTS2200425 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2200425 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 13 175,10 € 22.11.2022 14.04.2023 08.12.2022 Zmluva
MAGDG2400075 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 14 202,64 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
MAGDG2300327 Zmluva o dotácií na podporu projektu "Modernizácia multifunkčného športového ihriska, vnútroblok Jána Smreka" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 24 500,00 € 09.11.2023 31.12.2023 10.11.2023 Zmluva
MAGTS2300373 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300373 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 27 417,55 € 29.11.2023 14.04.2024 30.11.2023 Zmluva
MAGDG2300027 Zmluva o spolupráci - Covid - DnV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 Stavebné práce, opravárenské práce 32 587,63 € 26.05.2023 30.06.2028 01.06.2023 Zmluva
MAGDG2300341 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 46 031,07 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2200133 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova a modernizácia spojeného športového ihriska na Mečíkovej ulici" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 55 000,00 € 06.10.2022 31.12.2022 13.10.2022 Zmluva
2522DFO20034 VYKONÁVACIA DOHODA vo vzťahu k Memorandu o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE (ďalej len ,,Dohoda“) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 331 500,00 € 24.05.2024 30.05.2024 Zmluva