Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
  • IČO: 00603392
  • Adresa: Novoveská 17/A, 84310 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
MAGDG2200133 Kapitálový transfer na podporu projektu "Obnova a modernizácia spojeného športového ihriska na Mečíkovej ulici" Podprogram 4 rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 55 000,00 € 06.10.2022 31.12.2022 13.10.2022 Zmluva
MAGTS2200425 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2200425 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 13 175,10 € 22.11.2022 14.04.2023 08.12.2022 Zmluva
MAGDG2300027 Zmluva o spolupráci - Covid - DnV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 Stavebné práce, opravárenské práce 32 587,63 € 26.05.2023 30.06.2028 01.06.2023 Zmluva
MAGBO2300068 Memorandum o porozumení a spolupráci pri projekte výstavy turbo-okružnej križovatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 0,00 € 07.07.2023 31.12.2025 13.07.2023 Zmluva
MAGDG2300327 Zmluva o dotácií na podporu projektu "Modernizácia multifunkčného športového ihriska, vnútroblok Jána Smreka" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 24 500,00 € 09.11.2023 31.12.2023 10.11.2023 Zmluva
MAGDG2300341 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 46 031,07 € 15.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGTS2300373 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300373 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 27 417,55 € 29.11.2023 14.04.2024 30.11.2023 Zmluva
MAGBO2400041 Dodatok č. 1 k Memorandu o porozumení a spolupráci pri projekte výstavy turbo-okružnej križovatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 0,00 € 25.03.2024 31.12.2026 26.03.2024 Zmluva
MAGDG2400075 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č.705/2023 zo dňa 12.12.2023 - uzatvorené s Mestskou časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 14 202,64 € 15.05.2024 31.05.2024 17.05.2024 Zmluva
2522DFO20034 VYKONÁVACIA DOHODA vo vzťahu k Memorandu o rozdelení nenávratného finančného príspevku z pripravovanej výzvy v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE (ďalej len ,,Dohoda“) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 331 500,00 € 24.05.2024 30.05.2024 Zmluva
1230000660 výkon zimnej údržy 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 2 195,85 € 01.02.2023 15.02.2023 Faktúra
1230000900 výkon zimnej údržby 01/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 2 927,80 € 08.02.2023 10.03.2023 Faktúra
1230003824 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 1 304,31 € 25.05.2023 08.08.2023 Faktúra
1230011572 zimná údržba 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 805,15 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1240001021 Zimná údržba 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 805,15 € 12.02.2024 04.03.2024 Faktúra