Lidl Slovenská republika, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lidl Slovenská republika, s.r.o.
  • IČO: 35793783
  • Adresa: Ružinovská 1E, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220D10012 4 ks chladničiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 0,00 € 15.07.2022 14.10.2022 Zmluva
286507132200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena pre ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zriadenia SO 23 Preložka plynovodu pre stavbu ,,Obchodné centrum Obchodná Development" na pozemku CKN parc. č. 1205/3 v k.ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 251,00 € 16.11.2022 16.11.2022 Zmluva
MAGBO2200095 založenie právneho vz?ahu k dotknutej easti cesty, ktorý oprávouje Investora pod3a dohodnutých podmienok uskutoeni? úpravu cesty vybudovaním Stavebných objektov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 0,00 € 14.03.2023 01.01.2027 15.03.2023 Zmluva
288807712300 Zmluva BVB na pozemky zapísané na LV č. 6743 k.ú. Ružinov, a to CKN v rozsahu predpokladaného záberu na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti predstavuje na prac. č. 1240/355 predstavuje 88 m2 a na parc. č. 1240/383 predstavuje 149 m2, spolu 237 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 0,00 € 11.06.2024 11.06.2024 Zmluva
286507472200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom prekládky VN vedenia a preložka NN rozvodov na pozemkoch regidstra C-KN parc.č. 1205/3, 3500/14, 3725/2 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 1 570,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Zmluva