Lidl Slovenská republika, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lidl Slovenská republika, s.r.o.
  • IČO: 35793783
  • Adresa: Ružinovská 1E, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
288807712300 Zmluva BVB na pozemky zapísané na LV č. 6743 k.ú. Ružinov, a to CKN v rozsahu predpokladaného záberu na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti predstavuje na prac. č. 1240/355 predstavuje 88 m2 a na parc. č. 1240/383 predstavuje 149 m2, spolu 237 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 0,00 € 11.06.2024 11.06.2024 Zmluva
220D10012 4 ks chladničiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 0,00 € 15.07.2022 14.10.2022 Zmluva
286507132200/0099 Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena pre ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zriadenia SO 23 Preložka plynovodu pre stavbu ,,Obchodné centrum Obchodná Development" na pozemku CKN parc. č. 1205/3 v k.ú. Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 251,00 € 16.11.2022 16.11.2022 Zmluva
286507472200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom prekládky VN vedenia a preložka NN rozvodov na pozemkoch regidstra C-KN parc.č. 1205/3, 3500/14, 3725/2 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 1 570,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGBO2200095 založenie právneho vz?ahu k dotknutej easti cesty, ktorý oprávouje Investora pod3a dohodnutých podmienok uskutoeni? úpravu cesty vybudovaním Stavebných objektov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 0,00 € 14.03.2023 01.01.2027 15.03.2023 Zmluva