SPP - distribúcia , a.s.


Informácie
  • Názov: SPP - distribúcia , a.s.
  • IČO: 35910739
  • Adresa: Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
OTS2203299 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierských sietí - SPP - distribúcia, a.s. - na lokalitách jesennej výsadby 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 500,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
1220011200 vytýčenie plynovodu - Osuského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 81,49 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
OTS2300979 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierskych sietí - SPP - distribúcia , a.s. - na lokalitách výsadby drevín v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 500,00 € 28.02.2023 28.02.2023 Objednávka
OTS2302834 vytyčovanie plynovodu pre osadenie hniezdnych veží pre populáciu lastovičiek a belorítok. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 200,32 € 16.06.2023 16.06.2023 Objednávka
248802472300 Predmetom zmluvy je dohoda o prekládke VTL plynovod, DN 200/PK 2500 kPa, SO C 701, na pozemkoch v k. ú. Lamač a k. ú. Devínska Nová Ves pre účely stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 0,00 € 19.06.2023 20.06.2023 Zmluva
1230003947 vytýčenie plynovodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 200,32 € 01.06.2023 30.06.2023 Faktúra
1230007301 vytýčenie plynovodu - Vazovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 100,14 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
OTS2400722 Vyjadrenia a/alebo vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej spráce hl. mesta SR Bratislava v období 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 500,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
OTS2401659 Pokuta za poškodenie plynovodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 3 369,76 € 09.04.2024 09.04.2024 Objednávka
1240002591 Škoda - poškodený plynovod, POD ZÁHRADAMI 1443/4, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 3 369,76 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
286502462400/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovodov k stavbe !Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nekrasova, Hlboká cesta", k.ú. Dúbravka, E-KN p.č. 3637, p.č. 3638/100, 21579/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 6 050,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Zmluva
286505872300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia plynovodu k stavbe "Rekonštrukcia VTL plynovodu DN150 PN 25 Bratislava, Na Pántoch - sklolaminát", k.ú. Rača, pozemky reg. E-KN p.č.3398/1, p.č. 3307/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 419,00 € 12.07.2024 12.07.2024 Zmluva