Kalos, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Kalos, s.r.o.
  • IČO: 36292966
  • Adresa: Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
248800122400 Predmetom je postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluva o zriadení budúceho vecného bremena na pozemkoch parc. č. 21844/17,66,67 a 21836/12 k. ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 01.03.2024 04.03.2024 Zmluva
MAGBO2400046 Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o spolupráci č. MAGBO1800004, v znení dodatku č. 1 (MAGBO2200038) zo dňa 11.08.2022 pri realizácii stavby „Polyfunkčný komplex Klingerka“ zo spoločnosti Wayden, s. r. o. na spoločnosť Kalos, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 08.04.2024 30.04.2024 10.04.2024 Zmluva
058802332400/0099 Predmetom je bezodplatný prevod pozemkov parc. č. 9255/1, 9254/6, 9254/15, 9254/18 k. ú. Nivy do vlastníctva hlavného mesta pre účely stavby SO 116 Spevnené plochy a cyklochodník Plátenícka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 17.04.2024 18.04.2024 Zmluva
286507312300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 110 Úprava vonkajších distribučných rozvodov VN-22kV a SO 111 Úprava vonkajších distribučných rozvodv NN k stavbe "Prekládka Trafostanice TS 0276", k.ú. Nivy, C-KN p.č. 21844/2, p.č. 21798 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 3 259,00 € 27.05.2024 27.05.2024 Zmluva
286502762300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3", k.ú. Staré Mesto, pozemky reg. C-KN p.č. 21796/1, 21797, 21801, pozemok reg. E-KN p.č. 21836/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 3 329,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Zmluva
286502752300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 380 Prípojka VN pre PS1 pre objekty SO 301-303 k stavbe !Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 3", k.ú. Nivy, pozemok reg. C-KN p.č. 21796/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 187,00 € 12.05.2023 12.05.2023 Zmluva
286503192300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 281 Prípojka VN pre PS1 pre objekty SO 201-207 k stavbe "Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. E-KN p.č. 21836/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 69,00 € 22.05.2023 22.05.2023 Zmluva
286503712300/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. E-KN p.č. 21836/2, k.ú. Nivy pozemky reg. C-KN p.č. 21844/2, p.č. 21798, p.č. 21801 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 1 895,00 € 09.06.2023 09.06.2023 Zmluva
MAGBO2300089 Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby: „Príprava infraštruktúry Košická ulica – Prístavná ulica – Plátenícka ulica“ č. MAGBO2300089, katastrálne územie Staré mesto a Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 25.10.2023 20.09.2025 27.10.2023 Zmluva
288804712200 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia vonkajších inžinierskych objektov na časti pozemkov parc. č. 9253/1, 9254/10, 9254/18 k. ú. Ružinov, v rozsahu podľa GP č. 131/2020, pre účely stavby "Komplex Portum" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva