Zmluva č. 288804712200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 288804712200
  • Názov zmluvy: Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia vonkajších inžinierskych objektov na časti pozemkov parc. č. 9253/1, 9254/10, 9254/18 k. ú. Ružinov, v rozsahu podľa GP č. 131/2020, pre účely stavby "Komplex Portum"
  • Dátum uzavretia: 23.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie