Bory, a. s.


Informácie
  • Názov: Bory, a. s.
  • IČO: 36740896
  • Adresa: Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088802012001 Dodatkom prišlo k rozšíreniu predmetu nájmu o pozemky parc. č. 641/17 a nasl. k. ú. Lamač, parc. č. 3446/161 k. ú. Dúbravka, parc. č. 2823/18 a nasl. k. ú. Devínska Nová Ves, k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 27 329,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
088800842001 Dodatkom prišlo k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného pri pozemku k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 903,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
MAGBO2200077 úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri projektovej príprave a umiestnení Stavby, konkrétne zadovážení EIA (ak sa bude vyžadovat v zmysle aplikovatelných právnych predpisov), DSZ a DÚR a následného právoplatného Územného rozhodnutia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 0,00 € 30.12.2022 01.12.2027 09.01.2023 Zmluva
1230000060 nájomné za rok 2023 zmluva o nájme 088800842000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 1,00 € 17.01.2023 14.02.2023 Faktúra
1230000061 nájomné za rok 2023 zmluva o nájme 088802012000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 1,00 € 17.01.2023 14.02.2023 Faktúra
MAGBO2300010 Zmluva o spolupráci pri projekcnej a povolovacej príprave stavby "Nové dopravné prepojenie II/505 s MC Dúbravka" v k. ú. Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 0,00 € 13.02.2023 01.03.2027 22.02.2023 Zmluva
MAGBO2300074 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri projekčnej a povoľovacej príprave stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ v k. ú. Dúbravka, Devínska Nová Ves, Lamač č. MAGBO2300074 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 0,00 € 04.09.2023 31.12.2028 05.09.2023 Zmluva
1240000033 Nájomné 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 1,00 € 11.01.2024 23.02.2024 Faktúra
1240000034 Nájomné 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 1,00 € 11.01.2024 23.02.2024 Faktúra
288801962400 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0196 24 00 na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemkoch reg. „E“ p. č. 3235/4 k. ú. Lamač, reg. „C“ p. č. 2820/1 k. ú. DNV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 2 800,00 € 22.03.2024 25.03.2024 Zmluva