Zmluva č. 088802012001

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088802012001
  • Názov zmluvy: Dodatkom prišlo k rozšíreniu predmetu nájmu o pozemky parc. č. 641/17 a nasl. k. ú. Lamač, parc. č. 3446/161 k. ú. Dúbravka, parc. č. 2823/18 a nasl. k. ú. Devínska Nová Ves, k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného.
  • Dátum uzavretia: 13.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 27 329,00 €
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie