Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


Informácie
  • Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  • IČO: 50349287
  • Adresa: Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mest

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
302071BYK8-73-87 Dodatkom č. 1 sa ruší predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a nahrádza sa aktualizovaným predmetom podpory NFP, ktorý tvorí Prílohu č 1 k Dodatku č. 1 na základe výsledkov kontroly VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 136 118,53 € 27.03.2024 05.04.2024 Zmluva
572/2024 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BYL1-73-87 zo dňa 17.01.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 91 715,95 € 05.04.2024 08.04.2024 Zmluva
nefpd--000009 Dodatok č.3/č.307/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 1 287 511,20 € 26.04.2024 14.05.2024 Zmluva
IROP-Z-302071BYK8-73-87 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu : Revitalizácia parku na Dunajskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 198 879,80 € 16.01.2023 18.01.2023 Zmluva
IROP-Z-302071BYL1-73-87 Zmluva o poskytnutie NFP k projektu Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 114 449,45 € 16.01.2023 02.02.2023 Zmluva
MAGBO2300046 Memorandum o spolupráci medzi Hlavným mestom SR BA a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Memorandum vytvára vzťah medzi HMBA a MIRRI pre potreby budúcej spolupráce na úseku informačnej a kybernetickej bezpečnosti a je prvým Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 0,00 € 09.05.2023 31.12.2023 10.05.2023 Zmluva
421/2023 Hlavný prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve. Hlavný prijímateľ sa zaväzuje realizovať Projekt riadne a včas, a to od 01.03.2021 najneskôr do 31.08.2023. Oprávneným obdobím pre výdavky j Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 0,00 € 15.06.2023 04.09.2023 Zmluva
1903/2022 Zmluva na refundáciu miezd pracovníkov SO pre IROP KM Bratislava- REACT-EÚ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho 50349287 46 135,24 € 21.07.2022 31.12.2022 25.07.2022 Zmluva
nefp--000052 Zmluva o nenávratný finančný príspevok pre refundáciu nákladov spojených s rekonštrukciou združených chodníkova acyklistických chodníkov v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 265 106,53 € 22.11.2022 31.12.2028 24.11.2022 Zmluva
734/2022 Dodatok č.1 k projektu Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území (ITMS: 305021AXQ8) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 0,00 € 27.10.2022 12.01.2023 Zmluva