Zmluva č. IROP-Z-302071BYK8-73-87

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: IROP-Z-302071BYK8-73-87
  • Názov zmluvy: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu : Revitalizácia parku na Dunajskej ulici
  • Dátum uzavretia: 16.01.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 198 879,80 €
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie