Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00000000 Bloomberg Consulting LLC East 78th Street, 10022 New York
00000004 UNHCR Slovensko Bottova 7, 81107 Bratislava
00002801 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 82799 Bratislava
00037869 Slovenská akadémia vied Štefánikova 49, 81438 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00156752 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2, 84204 Bratislava
00156850 Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 4297
00156884 Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 2305/17, 83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
00164348 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 11, 85005 Bratislava - mestská časť Petržalka
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 83101 Bratislava
00164615 Národné osvetové centrum Námestie SNP 471/12, 81234 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00164631 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 263/1, 81417 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00164712 Slovenská národná galéria Riečna 199/1, 81513 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00164721 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 62/2, 81006 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00164836 Hudobné centrum Michalská 384/10, 81536 Bratislava
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »