Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00002801 Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, 82799 Bratislava
00037869 Slovenská akadémia vied Štefánikova 49, 81438 Bratislava
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 2899/1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 104909/2, 81272 Bratislava
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00156752 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.Box 45, Karlov, 84002 Bratislava
00156850 Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 4297
00156884 Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 2305/17, 83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
00164348 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 1128/11, 85005 Bratislava
00164615 Národné osvetové centrum Námestie SNP 471/12, 81234 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00164631 Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 263/1, 81417 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00164721 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 62/2, 81006 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00164836 Hudobné centrum Michalská 384/10, 81536 Bratislava
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
00169633 Bytové družstvo Bratislava III Kominárska 6/142, 83104 Bratislava
001774740101 Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Jarovce Jantárová 19, 85110 Bratislava
00178471 Spolok architektov Slovenska Panská 15, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mest
00179710 Zoologická záhrada Bratislava Mlynská Dolina 6079/1A, 84227 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
00179736 Mestská knižnica Bratislava Klariská 329/16, 81479 Bratislava - mestská časť Staré Mest
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »