Zmluva č. 048801542300

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Meggyesi Štefan
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048801542300
 • Názov zmluvy: Predmetom zmluvy predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 588/4 – záhrada vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Dátum uzavretia: 13.03.2023
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 10 125,00 €
 • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie