Zmluva č. 048802072400

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Drenka Peter
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 048802072400
 • Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. 04 88 0207 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vajnory, parc. č. 880/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, vzniknutý podľa GP č. 111/2022 oddelením z pozemku registra "E" KN parc. č. 3670.
 • Dátum uzavretia: 15.04.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 2 532,00 €
 • Dátum zverejnenia: 16.04.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie