Zmluva č. 048804272200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 048804272200
  • Názov zmluvy: Predmetom kúpnej zmluvy je predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, registra „C" KN, parc. č. 2280/6 vo výmere 67 m2 a pozemku registra „C" KN, parc. č. 2285/6 vo výmere 19 m2, vzniknutého na základe Geometrického plánu č. 12/03/2021.
  • Dátum uzavretia: 25.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 25.07.2022
  • Celková hodnota: 47 384,28 €
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie