Zmluva č. 078302432200

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Šedivý Marek
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 078302432200
 • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. ú . Vinohrady, parc.č. 5345/1 - záhrada, vo výmere 209 m2, zapísaný na LV č.1, za účelom revitaliz. záhrady, údrž. a starostlivosti o pozemok a užív. pozemku ako záhrady.
 • Dátum uzavretia: 26.07.2022
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 1 266,00 €
 • Dátum zverejnenia: 01.08.2022
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie