Zmluva č. 088303872200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088303872200
  • Názov zmluvy: Nájomná zmluva, ktorej predmetom je pozemok registra „E“ KN, parc. č. 19268, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 376 m? v Bratislave, k. ú. Vinohrady, zapísaný na LV č. 6747.
  • Dátum uzavretia: 20.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie