Zmluva č. 088304252200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304252200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN,parc. č. 8664 vo výmere 542 m?, druh pozemku: vinica, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625.
  • Dátum uzavretia: 03.08.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 4,31 €
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie