Zmluva č. 088304362200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 088304362200
  • Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 3118/2 - zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 23 m2, k. ú. Dúbravka, zapísaný na LV č. 847.
  • Dátum uzavretia: 15.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 115,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie