Zmluva č. 118802612300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 118802612300
  • Názov zmluvy: Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku č. 11 88 0261 23 00, ktorej predmetom je zverenie novovytvoreného pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nivy, parc. č. 9734/1 - ostatné plochy vo výmere 2 876 m2.
  • Dátum uzavretia: 08.06.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie