Zmluva č. 286501172100/0099/1

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286501172100/0099/1
  • Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501172100/0099, uzatvorený z dôvodu predĺženia trasy uloženia vsakovacieho zariadenia na dažďovú vodu zo striech garáží, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3400/6, k.ú. Dúbravka
  • Dátum uzavretia: 18.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 122,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie