Zmluva č. 286501812400/0099

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Seč Mário, Ing.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 286501812400/0099
 • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501812400/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky a šachty k existujúcej budove "Cukráreň a Pizzeria", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2820, k.ú. Dúbravka
 • Dátum uzavretia: 04.03.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 89,00 €
 • Dátum zverejnenia: 04.03.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie