Zmluva č. 286502022400

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286502022400
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502022400, uzatvorená za účelom uloženia NN káblového vedenia v rámci stavby "BA_Ružinov, Pažitkova TS, NNK" na pozemku reg. C-KN parc. č. 15548/1, k.ú. Ružinov
  • Dátum uzavretia: 20.03.2024
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 970,83 €
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie