Zmluva č. 286503852200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286503852200
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503852200 bola uzatvorená za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe "BA_Staré Mesto, Hviezdoslavovo nám., NNK" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21377/10, 21425/1 v k.ú. Staré Mesto.
  • Dátum uzavretia: 06.07.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 6 912,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie