Zmluva č. 286505722300/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286505722300/0099
  • Názov zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505722300/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojok v rámci stavby "Modernizácia údržbovej základne - 3. et., vozovňa Krasnaňy", na pozemku E-KN parc. č. 22264, k.ú. Nové Me
  • Dátum uzavretia: 18.09.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1 611,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie