Zmluva č. 286506172300

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286506172300
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506172300, uzatvorená za účelom uloženia plynárenských zariadení k stavbe "OFFICE PRÍSTAVNÁ, BRATISLAVA" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 4027/1, 9225/2, 9225/369, 9225/388, 21796/1, k.ú. Nivy
  • Dátum uzavretia: 12.09.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 16 577,59 €
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie