Zmluva č. 286507392200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 286507392200
  • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507392200, uzatvorená za účelom uloženia NN káblového rozvodu v rámci stavby "BA_Staré Mesto, Kozia 13, NNK", na pozemku reg. E-KN parc. č. 21442 v k.ú. Staré Mesto
  • Dátum uzavretia: 23.11.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 1 717,74 €
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie