Zmluva č. 288802092400

Obstarávateľ
 • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
 • IČO: 00603481
Zmluvný partner
 • Názov: Gašparec Miloš, Ing. arch.
 • IČO:
 • Adresa: ,
Informácie o zmluve
 • Číslo zmluvy: 288802092400
 • Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 24 00 na zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemku reg. „C“ p. č. 1993/9, LV č. 2982, k. ú. Devín
 • Dátum uzavretia: 02.04.2024
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 497,00 €
 • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
 • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie