Mestská časť Bratislava - Jarovce


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Jarovce
  • IČO: 00304603
  • Adresa: Palmová 1, 85110 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2300310 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2300317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 Stavebné práce, opravárenské práce 24 355,46 € 31.10.2023 14.10.2024 03.11.2023 Zmluva
MAGDG2300343 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 7 824,02 € 14.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGBO2300124 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácii stavby „Cyklotrasa Jarovce – Rusovce – Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy“ v k. ú. Jarovce č. 246508632000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 14.12.2023 31.12.2024 15.12.2023 Zmluva
1220004700 čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 503,59 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005652 čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 378,35 € 12.07.2022 21.07.2022 Faktúra
MAGTS2200395 Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2200395 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 12 836,91 € 21.10.2022 14.04.2023 25.10.2022 Zmluva
1220008674 čistenie chodníkov, kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 338,67 € 20.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009301 čistenie chodníkov 27.-28.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 487,82 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008219 čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 2 015,32 € 07.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007345 čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 503,59 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006393 čistenie chodníkov, kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 338,67 € 04.08.2022 07.12.2022 Faktúra
118807562200 Protokol č. 118807562200 o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Jarovce, ktorého premetom sú SO 04 Spevnené plochy a komunikácie, SO 13 Dažďová kanalizácia, SO 50 Spevnené plochy a komunikácie a nasl. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
118807462200 Protokol č. 118807462200 o zverení majetku a s ním súisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Jarovce, ktorého predmetom sú SO 03 Spevnené plochy a komunikácia a SO 09 Kanalizácia a dažďová a zaolejované vody v k. ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 0,00 € 16.12.2022 16.12.2022 Zmluva
286507992200 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe "Vodovod v Zeleninovej ulici, Bratislava - Jarovce I etapa" na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 35,66 € 19.12.2022 19.12.2022 Zmluva
1220010244 čistenie chodníkov 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 975,64 € 07.12.2022 23.12.2022 Faktúra
« 1 2