Mestská časť Bratislava - Staré Mesto


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • IČO: 00603147
  • Adresa: Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/442/2023 Dodatok č. 1/442/2023 k Zmluve č. 627/2022 o spolupráci pri zabezpečení vjazdu a zotrvania vozidiel v historickej časti mesta na území MČ BA SM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 25 000,00 € 29.12.2023 30.06.2024 12.01.2024 Zmluva
118507412300 Protokol č. 11 85 0741 23 00 o vrátení nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Zmluva
118801012101 Predmetom dodatku je zníženie hodnoty vykonanej rekonštrukcie Poštovej ulice o hodnotu umeleckého diela socha „1. Poštová schránka“ od akad. sochára Ladislava Saba a umeleckého diela fontána „Svetový poštár“ od akademického sochára Martina Lettricha. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 18.12.2023 05.01.2024 Zmluva
118802412200 Protokol č. 11 88 0241 22 00 o vrátení majetku - pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10372, k. ú. Staré Mesto zo správy MČ Bratislava-Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mest 00603147 0,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Zmluva
118804392300 Predmetom protokolu je vrátenie zverených pozemkov parc. č. 4757/48, 4754/2, 4755/2, k. ú. Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Zmluva
118804402300 Predmetom protokolu je vrátenie zverených pozemkov parc. č. 263 a 264, k. ú. Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Zmluva
118806722200 Protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Staré Mesto, pozemok registra „C“ KN, LV č. 1656, parc. č. 21346 - ostatná plocha vo výmere 3622 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 11.04.2023 12.04.2023 Zmluva
1220007408 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2022 - 30.06.2022 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 1 606,83 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009929 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2022 - 30.09.2022 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 1 442,45 € 29.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220011444 nájom za NP 2023, Medená 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 10,00 € 09.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1222022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 122/2022 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 400,00 € 22.11.2022 29.11.2022 14.12.2022 Zmluva
1230001340 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.10.2022 - 31.12.2022 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2 072,01 € 28.02.2023 17.03.2023 Faktúra
1230001399 odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice kanalizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 360,00 € 03.03.2023 09.03.2023 Faktúra
1230003985 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.01.2023 - 31.03.2023 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 4 030,55 € 01.06.2023 16.06.2023 Faktúra
1230006111 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2023 - 30.06.2023 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2 597,27 € 08.08.2023 07.09.2023 Faktúra
1230009380 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2023 - 30.09.2023 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2 171,82 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009746 refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 -1 606,54 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
1240001181 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.10.2023 - 31.12.2023 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.12.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2 588,37 € 20.02.2024 27.02.2024 Faktúra
1240002592 prevod vlastníckeho práva k umeleckým dielam socha „1. Poštová schránka“ a fontány „Svetový poštár“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2,00 € 08.04.2024 16.04.2024 Faktúra
2522D20023 Pripravovaná výzva v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, ktorého cieľom je pokryť náklady súvisiace s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na p otreb y skupiny utečencov s dočasným útočiskom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 11 000 000,00 € 17.03.2023 29.03.2023 Zmluva
1 2 »