Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OTS2203150 Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii Preložka vodovodnej prípojky, Technická 6, Bratislava-Ružinov, k.ú.Trnávka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 151,20 € 29.06.2022 05.07.2022 Objednávka
OTS2203080 Hodnota zmluva na základe reálnej spotreby vody za závlahu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 600,00 € 24.06.2022 05.07.2022 Objednávka
OTS2203182 Poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" Bratislava-Ružinov, k.ú.Trnávka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 151,20 € 06.07.2022 07.07.2022 Objednávka
248803982200 Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka príde k bezodplatnému postúpeniu práv a povinností k vodnej stavbe "Tyršák 2020, Tyršovo námestie Bratislava - vodovodná a kanalizačná prípojka". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200266 BVS - cisterna s pitnou vodou pre PZ a MsP na podujatí Dúhový pride 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 18.07.2022 23.07.2022 21.07.2022 Zmluva
OTS2203300 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierských sietí - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - voda - na lokalitách jesennej výsadby 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 1 000,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
OTS2203301 Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčení inžinierských sietí - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - kanalizácia - na lokalitách jesennej výsadby 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 500,00 € 25.07.2022 25.07.2022 Objednávka
OTS2203386 Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 151,20 € 03.08.2022 03.08.2022 Objednávka
MAGTS2200291 Vodovodná prípojka Komenského nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 24 000,00 € 02.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200215 Tyršovo nábrežie OM20011485 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 07.06.2022 31.12.2030 09.08.2022 Zmluva
248802962200/0099 Zmluvou príde k prekládke verejných vodovodov na Bosákovej ulici DN800, na Romanovej ulici DN800 a DN400, na premostení Kutlíkova ulica DN800 a na Betliarskej ulici DN500, k. ú. Petržalka, bezodplatne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Zmluva
OTS2203717 Vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu OC DN 150 a súvisiacich zariadení v lokalite Technická 6, Bratislava-Ružinov, k.ú. Trnávka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 58,87 € 15.08.2022 15.08.2022 Objednávka
OTS2203525 BVS - voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 5 998,80 € 22.08.2022 22.08.2022 Objednávka
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
286503242200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačného zberača k stavbe "Bratislava ,kanalizačný prepoj zberačov E a A" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 15681/1, 15681/4, 22221/7 v k.ú. Trnávka , registra E-KN parc.č. 428/200 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 2 492,00 € 08.08.2022 07.09.2022 Zmluva
OTS2203959 Poslanecká priorita - rozbor vody zo studní v okolí Trnávky/znečistenie z Istrochemu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 4 999,92 € 07.09.2022 07.09.2022 Objednávka
OTS2203905 BVS - voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 5 998,80 € 12.09.2022 12.09.2022 Objednávka
MAGTS2200339 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Donská 62, Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 300,00 € 08.09.2022 31.12.2030 23.09.2022 Zmluva
OTS2204467 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia pre projekt "Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 151,20 € 06.10.2022 06.10.2022 Objednávka
1220004937 vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.3.-9.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 28,97 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »