Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
248803982200 Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka príde k bezodplatnému postúpeniu práv a povinností k vodnej stavbe "Tyršák 2020, Tyršovo námestie Bratislava - vodovodná a kanalizačná prípojka". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200266 BVS - cisterna s pitnou vodou pre PZ a MsP na podujatí Dúhový pride 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 18.07.2022 23.07.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGTS2200291 Vodovodná prípojka Komenského nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 24 000,00 € 02.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200215 Tyršovo nábrežie OM20011485 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 07.06.2022 31.12.2030 09.08.2022 Zmluva
248802962200/0099 Zmluvou príde k prekládke verejných vodovodov na Bosákovej ulici DN800, na Romanovej ulici DN800 a DN400, na premostení Kutlíkova ulica DN800 a na Betliarskej ulici DN500, k. ú. Petržalka, bezodplatne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Zmluva
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
286503242200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačného zberača k stavbe "Bratislava ,kanalizačný prepoj zberačov E a A" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 15681/1, 15681/4, 22221/7 v k.ú. Trnávka , registra E-KN parc.č. 428/200 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 2 492,00 € 08.08.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200339 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Donská 62, Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 300,00 € 08.09.2022 31.12.2030 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200378 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Židovská 1, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 200,00 € 08.08.2022 31.12.2023 13.10.2022 Zmluva
MAGTS2200393 Zmluva č. PZ0020004776_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte v Pruger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,00 € 17.10.2022 31.12.2030 24.10.2022 Zmluva
286506752200/0099 Zmluva uzatvorená dňa za účelom uloženia prekládky verejného potrubia TvLT DN 100 a verejného vodovodné potrubie TvLT DN 200 k stavbe "Radlinského ulica - Prekládka vodovodu " na pozemku reg. E-KN parc. č. 21744 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 02.11.2022 02.11.2022 Zmluva
MAGTS2200383 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte ŠH Pionierska 16, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 29.09.2022 31.12.2023 07.11.2022 Zmluva
MAGTS2200384 Zmluva č. PZ002000329117_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Gorkého 478/17, 81101 Bratislava. DPOH n.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 000,00 € 26.09.2022 31.12.2030 21.11.2022 Zmluva
248808102200 Predmetom zmluvy je vzájomné započítanie pohľadávok spojených s predajom a užív. p.č. 2040/2, 4715/5,6, k. ú. Staré Mesto, p. č. 1208/3,6, 2079/1,7,9,10, 2406/3,4, k. ú. Devín, p.č. 1162/4,3, k. ú. Vrakuňa, p.č. 5580/11,10,19557/2,3,Rača p.č. 1007/110,143 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 16.12.2022 20.12.2022 Zmluva
048808092200 Predmetom zmluvy je predaj p.č. 2040/2,4715/5,6, k. ú. Staré Mesto, p.č. 1208/3,6, 2079/1,7,9,10, 2406/3,4, k. ú. Devín, p.č. 1162/4,3, k. ú. Vrakuňa, p.č. 5580/11,10,19557/2,3, k. ú. Vinohrady, p.č. 1007/110,143, k. ú. Rača za kúpnu cenu 2 114 666,22 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 114 666,20 € 16.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Zmluva
MAGTS2200518 Zmluva č. PZ002000105903-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre objekt Kopčianska 76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 200,00 € 10.01.2023 31.12.2030 23.01.2023 Zmluva
2522D20019 Darovacia zmluva - 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 21 000,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21 000,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Zmluva
286500622300 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie k stavbe "Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie Sliačska" na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19228/8, 19229/1 a pozemkoch reg. E-KN parc.č. 19227/2, 19227/3, 19228, k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 55 902,54 € 31.01.2023 13.02.2023 Zmluva
MAGTS2300042 Zmluva č. PZ002000116639_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte na Nábreží arm. gen. L. Svobodu (býv. Bistro Čajka) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 240,00 € 02.02.2023 31.12.2030 01.03.2023 Zmluva
MAGTS2300069 BVS - ZoS - Zásadný víkend IV 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 27.03.2023 01.04.2023 30.03.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »