Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220010010 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 304,49 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
MAGBO2300045 Bezodplatné zapožičanie tabletov na komunikáciu úradu s občanmi a občiankami so sluchovým postihnutím cez službu online tlmočenia v posunkovom jazyku a prepisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 26.04.2023 30.09.2026 02.05.2023 Zmluva
OTS2302404 BVS - cisterna - Magistrátny deň 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 17.05.2023 17.05.2023 Objednávka
MAGTS2300127 BVS - cisterna - Magistrátny deň 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 12.05.2023 19.05.2023 18.05.2023 Zmluva
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
MAGTS2300156 BVS - cisterna - Spustenie fontány Družba na Nám. slob. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 15.06.2023 24.06.2023 23.06.2023 Zmluva
MAGTS2200266 BVS - cisterna s pitnou vodou pre PZ a MsP na podujatí Dúhový pride 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 18.07.2022 23.07.2022 21.07.2022 Zmluva
OTS2203525 BVS - voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 5 998,80 € 22.08.2022 22.08.2022 Objednávka
OTS2203905 BVS - voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 5 998,80 € 12.09.2022 12.09.2022 Objednávka
OTS2203526 BVS - voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 600,00 € 28.11.2022 28.11.2022 Objednávka
OTS2205242 BVS - voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,20 € 02.12.2022 07.12.2022 Objednávka
MAGTS2300069 BVS - ZoS - Zásadný víkend IV 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 27.03.2023 01.04.2023 30.03.2023 Zmluva
OTS2303809 BVS cisterna - Plavanie cez Dunaj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 17.08.2023 17.08.2023 Objednávka
1220008408 chem.rozbor pitnej vody, 6 vzoriek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 907,48 € 13.10.2022 07.12.2022 Faktúra
OTS2301667 Cisterna BVS - Zmluva o spolupráci Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 17.05.2023 17.05.2023 Objednávka
OTS2302957 Cisterna s vodou - Spustenie fontány Družba - 24.6.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 840,00 € 22.06.2023 22.06.2023 Objednávka
2522D20019 Darovacia zmluva - 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 21 000,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21 000,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Zmluva
2522D20027 Darovacia zmluva k iniciatíve 10 000 stromov - Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru v sume 35 000,00 € na účely financovania nákladov spojených s obstaraním, výsadbou a povýsadbovou starostlivosťou o dreviny v Bratislave v rámci Iniciatívy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 35 000,00 € 04.07.2023 06.07.2023 Zmluva
286501702300/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501702300 uzatvorený za účelom vypustenia pozemkov reg. "C" KN parc. č. 3126/35 a 3127/28 v k. ú. Ružinov zo zmluvy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Zmluva
286500241400/0099 Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241400/0099 z dôvodu nerealizovania stavby "Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu na Svätovojtešskej ulici v Bratislave III", k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 9 077,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »