Zmluva č. 118806892200

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Zmluvný partner
Informácie o zmluve
  • Číslo zmluvy: 118806892200
  • Názov zmluvy: Predmetom protokolu je zverenie pozemku registra "C" KN v k.ú. Ružinov zapísaný na LV č. 1, parc. č. 15284/11 - zastavaná plocha vo výmere 365 m2 do správy MČ Bratislava - Ružinov. Účelom je údržba detských jasiel Habuská 2, BA.
  • Dátum uzavretia: 05.02.2023
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť Potvrdenie