Mestská časť Bratislava - Staré Mesto


Informácie
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • IČO: 00603147
  • Adresa: Vajanského nábrežie 3, 81421 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2300228 Kapitálový transfer na podporu projektu "Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu" v rámci Dotačného Podprogramu 4 na rozvoj investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 41 000,00 € 05.09.2023 31.12.2022 12.09.2023 Zmluva
118507412300 Protokol č. 11 85 0741 23 00 o vrátení nehnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s ním súvisiacich práv a záväzkov do priamej správy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Zmluva
1230009380 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2023 - 30.09.2023 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2 171,82 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009746 refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 - 30.04.2023, Medená 2 - opravné vyúčtovanie (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 -1 606,54 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
MAGDG2300352 Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda - uzatvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 109 077,12 € 16.11.2023 31.12.2023 29.11.2023 Zmluva
118801012101 Predmetom dodatku je zníženie hodnoty vykonanej rekonštrukcie Poštovej ulice o hodnotu umeleckého diela socha „1. Poštová schránka“ od akad. sochára Ladislava Saba a umeleckého diela fontána „Svetový poštár“ od akademického sochára Martina Lettricha. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 18.12.2023 05.01.2024 Zmluva
1/442/2023 Dodatok č. 1/442/2023 k Zmluve č. 627/2022 o spolupráci pri zabezpečení vjazdu a zotrvania vozidiel v historickej časti mesta na území MČ BA SM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 25 000,00 € 29.12.2023 30.06.2024 12.01.2024 Zmluva
MAGBO2400002 Sublicenčná zmluva č. MAGBO2400002 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 21.12.2023 21.12.2060 17.01.2024 Zmluva
118802412200 Protokol č. 11 88 0241 22 00 o vrátení majetku - pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10372, k. ú. Staré Mesto zo správy MČ Bratislava-Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mest 00603147 0,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Zmluva
1220007408 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2022 - 30.06.2022 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 1 606,83 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009929 refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.07.2022 - 30.09.2022 - Medená 2 (číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 1 442,45 € 29.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1222022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 122/2022 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 400,00 € 22.11.2022 29.11.2022 14.12.2022 Zmluva
Protokol č. 119407062200 Protokol č. 11 94 0706 22 00 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - lavičiek, košov a stojanov na bicykel a s nimisúvisiacich práv a záväzkov do správy MČ Bratislava Staré mesto- lavičky v hodnote 19.095,- EUR bezDPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 0,00 € 28.11.2022 24.02.2023 Zmluva
« 1 2