Veolia Energia Slovensko, a. s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko, a. s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 21, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
288807672300/0099 Vecné bremeno zriadené HM BA (povinný) k časti pozemku registra „C“ KN 1437/1 – zastavaná plocha a nádvorie v predpokladanej výmere 35 m2, k. ú. Dúbravka, na umiestnenie a zabezpečovanie prevádzky objektu tepelného čerpadla spol. Veolia (oprávnený) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 100,00 € 04.01.2024 19.01.2024 Zmluva
OTS2400726 Vyjadrenia a/alebo vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej spráce hl. mesta SR Bratislava v období 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 500,00 € 06.02.2024 06.02.2024 Objednávka
OTS2400800 konektivita pre rok 2024 na zaradenia IoT - meranie teplôt v budovách magistrátu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 824,64 € 12.02.2024 12.02.2024 Objednávka
1240000874 Prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 1/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 256,01 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1240000875 Mzdové náklady Budyšínska 12/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 768,03 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1240000876 Mzdové náklady za obsluhu a údržbu kotolne v objekte Biela 6 - 1/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 256,01 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1240000877 Mzdové náklady Budyšínska 1/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 768,03 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1240000073 dodávka tepla 12/2023,O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 175,30 € 18.01.2024 19.02.2024 Faktúra
1240001056 Odborná obsluha a dozor kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 90,00 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1240001057 Odborná obsluha a dozor Ondreja Štefánka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 90,00 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1240001059 Odborná obsluha a dozor Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 223,20 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1240001058 Odborná obsluha a dozor kotolne Biela 6 - 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 90,00 € 13.02.2024 21.02.2024 Faktúra
1240001081 dodávka tepla 01/2024, O. Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 200,09 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
1240000584 Výmena tečúcich poistných ventilov, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 561,60 € 02.02.2024 22.02.2024 Faktúra
1240000585 Oprava plynového kotla, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 156,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Faktúra
1240001048 Čerpadlo TÚV Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 453,82 € 13.02.2024 23.02.2024 Faktúra
1240001207 Odborná obsluha a dozor 02/2024, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 90,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1240000095 zml.pokuta za oneskorené úhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 12,63 € 19.01.2024 28.02.2024 Faktúra
1240001312 dodávka vody 18.01.-17.02.2024 Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 139,31 € 23.02.2024 04.03.2024 Faktúra
1230011591 zml.pokuta za oneskorené úhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 11,33 € 18.01.2024 04.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »