Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2200440 Bežný transfer na podporu projektu "Hasičský šport rastie" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto 51983893 700,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
028634037019012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Haško Ľubomír 784,06 € 29.09.2022 10.10.2022 Zmluva
028624052219012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hasprová Alena,Ing. 2,25 € 21.11.2022 29.11.2022 Zmluva
028634052319012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hasprová Alena,Ing. 419,23 € 21.11.2022 29.11.2022 Zmluva
058803652200 Predmet - prevod poz. reg. "E" p.č. 1859 - orná pôda vo výmere 3419 m2, k.ú. Lamač, spol. podiel 1/2, do vl. hl.m. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hauskrecht Dušan 85 475,00 € 04.07.2022 04.07.2022 14.07.2022 Zmluva
MAGTS2200403 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Havelka Roman 443,60 € 27.10.2022 31.12.2022 28.10.2022 Zmluva
028624093620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Havelková Andrea, PhDr. 1,78 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098505502200 Nájomná zmluva k bytu, Milan Havlík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Havlík Milan 521,28 € 02.09.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200456 Zmluva o dielo_ na zhotovenie diela - zhotovenie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa R18: Rusovce - štátna hranica Slovensko - Maďarsko" v MČ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 25 080,00 € 12.12.2022 30.03.2023 16.12.2022 Zmluva
MAGDG2200372 Bežný transfer na podporu projektu "HBK Vrakuňa Juniors 2022 " - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBK Vrakuňa 51127857 500,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
286506662200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506662200/0099 uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k nabíjacím staniciam k stavbe "Predĺženie prípojky pre nabíjacie stanice HARLEY BA" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HDB GROUP, a.s. 34126872 280,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
028624092420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hedera Martin 0,86 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624092020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hedera Milan,Ing. 1,76 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
098506142200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Andrej Heger, Dagmar Hegerová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Heger Andrej 951,96 € 12.09.2022 22.12.2022 Zmluva
286504752200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504752200/0099, uzatvorená za účelom uloženia prípojky splaškovej kanalizácie k stavbe "Bytový dom ŠTEDRÁ - novostavba" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 622/100 a 617/100, k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEMMING s.r.o. 35825545 2 808,00 € 28.07.2022 01.08.2022 Zmluva
028624119522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hencová Andrea 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200461 Kúpna zmluva na základe výzvy č. 11 - Elektrospotrebiče pre projekt dostupného bývania, bližšie informácie v prílohe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 6 189,37 € 09.12.2022 31.12.2022 15.12.2022 Zmluva
MAGTS2200485 Kúpna zmluva na základe výzvy č. 12 - Nákup elektrospotrebičov pre potreby referátu MÚH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 556,40 € 20.12.2022 31.12.2022 20.12.2022 Zmluva
286506972100/0099/01 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972100/0099 uzatovrený z dôvodu zmeny trasy vedenia NN prípojky a rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie skrine SR cez pozemok registra EKN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hergottová Andrea 0,00 € 16.11.2022 16.11.2022 Zmluva
1022022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 102/2022 Hilaris o. z. Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hilaris 42365678 450,00 € 18.10.2022 25.10.2022 24.10.2022 Zmluva
1232022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 123/2022 Hilaris o.z. Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hilaris 42365678 200,00 € 18.11.2022 25.11.2022 14.12.2022 Zmluva
MAGTS2200476 Poskytnutie právnych služieb v sporovej agende Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hillbridges, s. r. o. 36799327 30 000,00 € 21.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 Zmluva
MAGSP2200066 Zvýšenie zmluvnej ceny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 163 453,75 € 20.10.2022 31.12.2022 25.10.2022 Zmluva
028634129822014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hirnerová Sylva 796,77 € 29.11.2022 07.12.2022 Zmluva
048805292200 Kúpna zmluva č. 04 88 0529 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hnáta Róbert 7 260,00 € 16.09.2022 16.09.2022 20.09.2022 Zmluva
028634036619012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Holbička Marián 784,06 € 28.11.2022 07.12.2022 Zmluva
286507742000/0099/01 Uzatvorený z dôvodu zúženia predmetu zmluvy o stavebný objekt - SO 04 Prekládka VN pre stavbu "ACTIVITY HOUSE PASIENKA - Polyfunkčný objekt", ktorý sa stane predmetom osobitnej zmluvy v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o. 35705931 1 673,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Zmluva
286507732200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu - SO 04 Prekládka VN k stavbe „ACTIVITY HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21949/25 v k.ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o. 35705931 1 673,00 € 28.12.2022 02.01.2023 Zmluva
MAGDG2200377 Grant na zrážkové vody pre rok 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hollý Marian, Ing. 1 000,00 € 09.11.2022 30.11.2022 07.12.2022 Zmluva
872022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 87/2022 Boris Holocsy Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Holocsy Boris 300,00 € 27.09.2022 04.10.2022 18.10.2022 Zmluva