Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088800842001 Dodatkom prišlo k zmene doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a k úprave výšky nájomného pri pozemku k.ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bory, a. s. 36740896 903,00 € 13.07.2022 02.08.2022 Zmluva
028624086220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Botoš Eugen 1,41 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGDG2200385 Bežný transfer na podporu projektu "Zabezpečenie prenájmu priestorov na športovú aktivitu detí" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Box Club SLOVAKIA Bratislava 31789161 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
542022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Bratislava Music Agency, s.r.o. Zrkadlová sieň a Mezanín Medzinárodný mládežnícky hudobný festival I. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 36835072 200,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
622022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Bratislava Music Agency, s.r.o. Zrkadlová sieň a Mezanín Medzinárodný mládežnícky hudobný festival II a Bratislava Cantat I. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 36835072 200,00 € 07.07.2022 14.07.2022 21.07.2022 Zmluva
912022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 91/2022 Bratislava Music Agency, s.r.o. Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. 36835072 200,00 € 30.09.2022 07.10.2022 12.10.2022 Zmluva
MAGDG2200417 Bežný transfer na podporu projektu " Pravidelná športová činnosť športového klubu v sezóne 2022/2023" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavia 53223349 500,00 € 04.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGDG2200013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre rok 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 596 054,00 € 10.10.2022 31.12.2022 12.10.2022 Zmluva
OVS/2022/06 Predmetu nájmu - jedno pracovné miesto o výmere cca 4 m2, v kancelárii č. 13, špecifikovanej ako „číslo miestnosti 4.52“ na 4. poschodí (5. NP) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený: BOB n.o. 36077780 528,00 € 26.10.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGBO2200062 Dohoda o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného r 42259088 0,00 € 22.09.2022 30.12.2023 23.09.2022 Zmluva
MAGBO2200076 Dodatok č. 1 k dohode o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 0,00 € 24.11.2022 30.12.2023 24.11.2022 Zmluva
248803982200 Zmluvou o postúpení práv a povinností stavebníka príde k bezodplatnému postúpeniu práv a povinností k vodnej stavbe "Tyršák 2020, Tyršovo námestie Bratislava - vodovodná a kanalizačná prípojka". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
MAGTS2200266 BVS - cisterna s pitnou vodou pre PZ a MsP na podujatí Dúhový pride 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 18.07.2022 23.07.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGTS2200291 Vodovodná prípojka Komenského nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 24 000,00 € 02.08.2022 03.08.2022 03.08.2022 Zmluva
MAGTS2200215 Tyršovo nábrežie OM20011485 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 07.06.2022 31.12.2030 09.08.2022 Zmluva
248802962200/0099 Zmluvou príde k prekládke verejných vodovodov na Bosákovej ulici DN800, na Romanovej ulici DN800 a DN400, na premostení Kutlíkova ulica DN800 a na Betliarskej ulici DN500, k. ú. Petržalka, bezodplatne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Zmluva
MAGTS2200331 BVS - cisterna - Plávanie cez Dunaj 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 840,00 € 24.08.2022 04.09.2022 31.08.2022 Zmluva
286503242200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačného zberača k stavbe "Bratislava ,kanalizačný prepoj zberačov E a A" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 15681/1, 15681/4, 22221/7 v k.ú. Trnávka , registra E-KN parc.č. 428/200 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 2 492,00 € 08.08.2022 07.09.2022 Zmluva
MAGTS2200339 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Donská 62, Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 300,00 € 08.09.2022 31.12.2030 23.09.2022 Zmluva
MAGTS2200378 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Židovská 1, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 200,00 € 08.08.2022 31.12.2023 13.10.2022 Zmluva
MAGTS2200393 Zmluva č. PZ0020004776_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte v Pruger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovovej ul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,00 € 17.10.2022 31.12.2030 24.10.2022 Zmluva
286506752200/0099 Zmluva uzatvorená dňa za účelom uloženia prekládky verejného potrubia TvLT DN 100 a verejného vodovodné potrubie TvLT DN 200 k stavbe "Radlinského ulica - Prekládka vodovodu " na pozemku reg. E-KN parc. č. 21744 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 02.11.2022 02.11.2022 Zmluva
MAGTS2200383 Zmluva č. PZ002000102813-001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte ŠH Pionierska 16, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,00 € 29.09.2022 31.12.2023 07.11.2022 Zmluva
MAGTS2200384 Zmluva č. PZ002000329117_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd v objekte Gorkého 478/17, 81101 Bratislava. DPOH n.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 000,00 € 26.09.2022 31.12.2030 21.11.2022 Zmluva
078302902200 Zmluva o nájme enbytových priestorov, ktorou HM SR BA ako prenajímateľ dáva do nájmu BKIS nebytové rpeistory - časť stavby bez súp. čísla vo výmere 163,00 m?, postavenej na pozemku registra „C" KN, k.ú. Ružinov, parc. č. 3392/24 a v stavbe bez súp. čísla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné s 30794544 1,00 € 30.06.2022 18.07.2022 Zmluva
MAGBO2200031 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní k projektu INTERREG Mosquito Bioregulation medzi HLM BA SR, BSK a TTSK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 30.06.2022 31.12.2022 13.07.2022 Zmluva
MAGBO2200045 Cenník č. 1/2021 IDS BK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.06.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200046 Dodatok č. 1 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 12.11.2021 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGBO2200047 Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2021 ID SBK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 24.08.2022 31.12.2030 02.09.2022 Zmluva
MAGDG2200418 Bežný transfer na podporu projektu "Jesenná sezóna malého futbalu v Bratislave" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. 42362563 1 500,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »