Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028624119722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brejčáková Danka,Mgr. 2,38 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
248805442200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti v rámci revitalizácie Dunajskej ulice, k. ú. Staré Mesto na pozemku registra C KN, parc. č. 8870/3 a parc. č. 8870/6 v zmysle projektu vo vlastníctve 1. Stanislav Brigant; 2. Ing. Alica Masaryková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brigant Stanislav 0,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
048804842200 Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRS, a.s. 35721243 101 250,00 € 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 Zmluva
098507052200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Jana Buchlíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Buchlíková Jana 795,84 € 31.10.2022 02.11.2022 Zmluva
MAGBO2200053 Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 0,00 € 02.09.2022 27.04.2027 08.09.2022 Zmluva
088304232200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN,parc. č. 9360 k. ú. Rača, zapísané na LV č. 7003, parc. č. 9270, parc. č. 9261, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Burian Matúš 89,50 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
328/2022 Kúpna zmluva č. 328/2022, uzatvorená za hlavné mesto v zastúpení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4436/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bystričan Vladimír 6 650,00 € 03.08.2022 05.09.2022 Zmluva
982022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 98/2022 C.E.N. s.r.o. Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 C.E.N. s.r.o. 35780886 2 300,00 € 12.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Zmluva
MAGTS2200287 Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovnaím úhrad ceny za dočasné parkovanie v zóne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 3 600,00 € 19.07.2022 31.12.2022 02.08.2022 Zmluva
098503912200 Nájomná zmluva k bytu, Mgr. Katarína Čanigová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čanigová Katarína, Mgr. 521,28 € 29.06.2022 22.08.2022 Zmluva
286504822200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremna č. 286504822200/0099 uzatvorená za účelom uloženia plynovej prípojky pre nebytovú budovu na Kollárovom nám. 23, v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čebotarev Nikita 46,00 € 31.08.2022 01.12.2022 Zmluva
288805372200 Zmluvou sa strany dohodli na zrušení vecn. bremena na nehnuteľnostiach na Rajskej ulici 6 v Bratislave vo vlastníctve povinného z vecného bremena zriadeného v prospech hlavného mesta ako oprávneného z vecného bremena a úprave súvisiacich práv a povinností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centre Investment, s. r. o. 44938969 0,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGDG2200350 Bežný transfer na podporu projektu "Hravo aj počas roka" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 500,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
028624117522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Černá Andrea 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
098504372001 Dodatok k nájomnejm zmluve k bytu; Nájomca: Červenková Monika, Cibik Patrik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Červenková Monika 744,12 € 28.07.2022 22.08.2022 Zmluva
MAGTS2200267 Dodatok č.2 k zmluve MAGTS2100268. Dodanie 2ks prístupov pre terminály v parkomate na Nám. Franza Liszta + 2ks prístupov pre terminály v parkomate na Tyršovom nábreží - parkovacia politika. Doba neurčitá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 0,00 € 25.07.2022 31.12.2023 26.07.2022 Zmluva
MAGTS2200268 Dodatok č.3 k zmluve MAGTS2100268. Dodanie POS terminálov pre klientské miesta, miestne úrady a magistrát - parkovacia politika. Doba neurčitá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Československá obchodná banka, a.s. 36854140 0,00 € 25.07.2022 31.12.2023 26.07.2022 Zmluva
028624088220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chlouba Pavel,Ing. 0,96 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624088120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chloubová Mária 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098506332200 Nájomná zmluva k bytu, Ing. Jozef Chocholoušek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chocholoušek Jozef 521,28 € 26.09.2022 10.10.2022 Zmluva
028634129322014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chovancová Tatiana, Ing. CSc 796,77 € 22.11.2022 29.11.2022 Zmluva
921105921 Zmluva o ubytovaní - 9-21-1059-21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chrenková Denisa 1 800,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098505922200 Nájomná zmluva k bytu, Mgr. Otília Christovová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Christovová Otília, Mgr. 826,20 € 31.08.2022 05.09.2022 Zmluva
088304252200 Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN,parc. č. 8664 vo výmere 542 m?, druh pozemku: vinica, k. ú. Rača, zapísané na LV č. 10625. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chvostek s. r. o. 47440741 4,31 € 03.08.2022 08.08.2022 Zmluva
028624087620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cicák Dušan 0,87 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
552022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Lenka Čierniková Zrkadlová sieň a Predsálie Zrkadlovej siene Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Čierniková Lenka 400,00 € 30.06.2022 08.07.2022 13.07.2022 Zmluva
028624089921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cirinová Margita,Ing. 0,90 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
038804472200 Zámenná zmluva č. 03 88 0447 22 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov reg. „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10372, 10374/5 a 10374/1 za parc. č. 11903/284, 11903/283 a 22000/36, k. ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb 42267145 15 457,53 € 19.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
MAGDG2200355 Bežný transfer na podporu projektu "ZŠ Dubová - Staré mesto Bratislava - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City Kids 51985063 500,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGTS2200271 Prvá časť zákazky Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta SR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityTraffic Slovakia, s. r. o. 54529336 14 700,00 € 03.08.2022 15.11.2022 05.08.2022 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »