Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
028634067419012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Augustínová Darina 120,19 € 12.06.2023 14.06.2023 Zmluva
18830719110001 Dodatok č. 18830719110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307191100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
18830717110001 Dodatok č. 18830717110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307171100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
248303882200 Zmluva o poskytovaní príspevku č. 24 83 0388 22 00, ktorej predmetom je príspevok poskytovateľov za údržbu Sadu Janka Kráľa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK a. s. 47240377 63 186,08 € 17.08.2022 23.09.2022 Zmluva
18830718110001 Dodatok č. 18830718110001 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 188307181100, ktorej predmetom je nájom pozemkov v k. ú. Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUPARK Tower Bratislava s. r. o. 35930691 0,00 € 23.06.2022 13.09.2022 Zmluva
MAGDG2200425 Bežný transfer na podporu projektu "Šport nás baví - celoročná športová príprava detí a mládeže" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURORA International Sport Club 53349423 500,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
MAGDG2300172 Bežný transfer na podporu projektu "Športujeme za zdravím a úspechom - celoročná športová príprava detí a mládeže a výchova talentov" - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURORA International Sport Club 53349423 2 000,00 € 20.07.2023 31.12.2023 24.07.2023 Zmluva
MAGDG2200420 Bežný transfer na podporu projektu "Túlavé nôžky" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autistické centrum Andreas n. o. 31821677 2 000,00 € 26.10.2022 31.12.2022 27.10.2022 Zmluva
MAGDG2300074 Zmluva o poskytnutí dotácie - DV Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autistické centrum Andreas n. o. 31821677 9 575,00 € 10.07.2023 31.12.2023 13.07.2023 Zmluva
286504622300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21676/20 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Auxt Tomáš, Ing.arch. 106,00 € 17.07.2023 21.07.2023 Zmluva
MAGTS2300322 Spracovanie aktualizácie ÚPN-Z A6 Slavín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AZ ateliér s. r. o. 44547226 46 200,00 € 14.11.2023 31.12.2025 04.12.2023 Zmluva
MAGDG2200399 Bežný transfer na podporu projektu "Bitka pri Lamači 1866" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B-S 13 / Stoh 42267978 1 000,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
288804102200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0410 22 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra „C“ KN, v k. ú. Rača, parc. č. 19179/7,parc. č. 9179/46, parc. č. 9379 a parc.č. 9239/6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B-Vinice, s.r.o. 36787221 16 080,25 € 15.07.2022 19.07.2022 Zmluva
098502132300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Vladimír Babala Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Babala Vladimír 565,80 € 24.03.2023 04.04.2023 Zmluva
028634148922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Babiak Emil 525,39 € 19.09.2023 21.09.2023 Zmluva
028624113821012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku 86 41138 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bachratý Jozef 2,50 € 28.06.2022 13.07.2022 Zmluva
202023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 020/2023 Natáčanie videa Zrkadlová sieň a Zasálie Zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Back2Back s. r. o. 52119106 700,00 € 10.02.2023 17.02.2023 06.03.2023 Zmluva
098506342200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Bacušanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bacušanová Janka 788,40 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
028624070319012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bafrnec Milan,Ing. 1,03 € 21.11.2022 29.11.2022 Zmluva
ODBKB2022003 Zmluva o ubytovaní - poskytnutie krízového ubytovania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bajčev Radovan 293,40 € 07.09.2023 06.12.2023 06.11.2023 Zmluva
088303872200 Nájomná zmluva, ktorej predmetom je pozemok registra „E“ KN, parc. č. 19268, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 376 m? v Bratislave, k. ú. Vinohrady, zapísaný na LV č. 6747. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAJKSLAVA 52702219 1,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Zmluva
MAGDG2300125 Bežný transfer na podporu projektu: "Slovenský pohár v pumptrack v Petržalke, kolo celoslovenskej súťaže - dotačný Podprogram 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAJKSLAVA 52702219 3 000,00 € 24.07.2023 31.12.2023 24.07.2023 Zmluva
286505882200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505882200, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Vila Trend Ostravská", na pozemku reg. E-KN parc. č. 3760/2, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bajnok Radovan 30,57 € 02.09.2022 02.09.2022 Zmluva
028639350723022 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balajová Edita 1 434,12 € 28.11.2023 29.11.2023 Zmluva
MAGDG2200411 Bežný transfer na podporu projektu "Skvalitnenie športovej prípravy pre deti a mládež" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BALANCE HARMONY ACTIVE - zdravie, šport, vzdelanosť 42183367 500,00 € 26.10.2022 31.12.2022 27.10.2022 Zmluva
MAGTS2300176 Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov na základe požiadaviek Objednávateľa, ktorého výsledkom je už konkrétna ponuka kvalifikovaných osôb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BALANCED HR s.r.o. 47078171 Stavebné práce, opravárenské práce 69 996,00 € 25.07.2023 31.08.2025 31.07.2023 Zmluva
098503992200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mgr. Barbara Balanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balanová Barbara, Mgr. 745,92 € 28.06.2022 15.08.2022 Zmluva
088303281600 Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883 0328 1600. Pozemok pod garážou na Kulíškovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baláž Herman, Mgr. Stavebné práce, opravárenské práce 224,27 € 14.12.2022 29.12.2022 Zmluva
088302062300 Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0206-23-00, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 6060/168 a 6060/178, k. ú. Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baláž Jozef 276,90 € 09.05.2023 16.05.2023 Zmluva
872023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 087/2023 Mgr. Patrik Baláž Svadba Zrkadlová sieň, Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baláž Patrik, Mgr. 300,00 € 31.05.2023 07.06.2023 05.06.2023 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »