Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
921084613 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 29.09.2022 Zmluva
028624120522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Bibiana, Ing. 2,77 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu Dohoda o ukončení nájmu bytu, Božena Balážová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Božena 0,00 € 08.11.2022 09.11.2022 Zmluva
098503412100 Dohoda o ukončení nájmu bytu, Božena Balážová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Božena 0,00 € 08.11.2022 21.11.2022 Zmluva
921090414 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Denisa 1 404,00 € 19.12.2022 31.12.2023 22.12.2022 Zmluva
098502262300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mária Balážová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Mária 846,72 € 05.04.2023 04.05.2023 Zmluva
098501792300 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Mariana Balážová Tankóová, Viktor Baláž Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Tankóová Mariana 896,28 € 31.03.2023 12.04.2023 Zmluva
286506292300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom-zmena dokončenej stavby - Bellova 66" na pozemku registra C-KN parc.č.21698/1 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balco Marian, PhDr. 384,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Zmluva
098502352300 Nájomná zmluva k bytu, Vladimíra Balcová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balcová Vladimíra 1 693,68 € 19.06.2023 26.07.2023 Zmluva
028634134222012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balogh Vladimír 162,06 € 17.07.2023 02.08.2023 Zmluva
028624154522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balogová Soňa 1,02 € 13.11.2023 15.11.2023 Zmluva
098500392400 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Eva Balšanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balšanová Eva 903,96 € 12.02.2024 19.02.2024 Zmluva
088301502300 Zmluva č. 088301502300, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1434, vo výmere 15 m2, k. ú. Dúbravka, LV č. 847, účel nájmu je užívanie prístupového chodníka k nebytovému piestoru na Saratovskej 3. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balúnová Katarína, Mgr.art. 202,50 € 13.03.2023 17.03.2023 Zmluva
MAGTS2300113 Rámcová zmluva k VO na dodanie PAAS tabúľ pre parkovaciu politiku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAMIDA s.r.o. 36777889 119 766,55 € 07.06.2023 31.05.2024 08.06.2023 Zmluva
028624156123012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baňáková Iveta 0,81 € 15.01.2024 17.01.2024 Zmluva
9190444221 Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní 9-19-0446-22, Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin Iné 1 096,00 € 12.08.2022 01.09.2022 30.08.2022 Zmluva
9190446222 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany do 30.06.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin 1 644,00 € 09.12.2022 30.06.2023 14.12.2022 Zmluva
9190446223 Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní č. 9-19-0446-22 - zmena úhrady v súlade s platným štatútom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin 59,50 € 05.04.2023 30.06.2023 06.04.2023 Zmluva
9190446224 Predĺženie ubytovania v ubytovni Kopčany od 01.07.2023. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Banda Martin 3 540,00 € 15.05.2023 30.06.2024 16.05.2023 Zmluva
0000741 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
921092715 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bandry Robert 759,00 € 27.09.2022 31.12.2022 29.09.2022 Zmluva
286503062300/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky n apozemku registra C-KN parc-č- 1180/1, 1180/2 v k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bankovich Slavomír 274,00 € 11.05.2023 12.05.2023 Zmluva
098507942200 Nájomná zmluva k bytu, Jozef Baránek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baránek Jozef 539,28 € 28.02.2023 20.03.2023 Zmluva
028624158923012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Barčáková Marta 1,01 € 13.02.2024 16.02.2024 Zmluva
712023 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 071/2023 Adriana Bartalošová Svadobný obrad Zrkadlová sieň a Galéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartalošová Adriana 100,00 € 10.05.2023 17.05.2023 17.05.2023 Zmluva
028624089220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartalská Ružena 1,74 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
098507692200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Robert Bartek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartek Robert 754,32 € 02.01.2023 16.01.2023 Zmluva
028634153223012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartko Michal, Bc. 374,61 € 07.11.2023 08.11.2023 Zmluva
098506322200 Nájomná zmluva k bytu, Miroslav Bartoník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bartoník Miroslav 521,28 € 29.09.2022 10.10.2022 Zmluva
078303182300 Nájomná zmluva - Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 078303182300, ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru na prízemí Primaciálneho paláca v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Baryk, s. r. o. 54767423 4 800,00 € 30.05.2023 01.06.2023 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »