Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
088300421700 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, ktorej predmetom je pozemok registra "C" KN parc. č. 11903/146, ktorý zodpovedá častiam pozemkov registra "E" parc. č. 22006/2 a parc. č. 11892/1, vo výmere 18 m2, k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schmidt Milan, Ing. 0,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Zmluva
088304871900 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088304871900 (pozemok registra "C" KN parc. č. 10122/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2, k. ú. Nivy). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hamar Richard, Ing. 0,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Zmluva
088302980400 Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 088302980400, ktorej predmetom bol nájom pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2825/5, k. ú. Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Špačková Milada - SAMARA 34300635 0,00 € 12.07.2022 14.09.2022 Zmluva
088801092101 Dodatok k zmluve o nájme, ktorým sa mení časť predmetu nájmu v Prílohe č.1 "Označenie jednotl. Častí Predmetu nájmu a Reklamných zariadení" - ZMLUVA 6x3 a ZMLUVA CITYLIGHT, a to pozemok reg."E" p.č. 3102, k.ú. Dúbravka a reg."E" p.č. 21759, k.ú. St.Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Akzent BigBoard, a.s. 44540957 0,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Zmluva
088300210100 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 088300212100 z dôvodu predaja stavby nachádzajúcej sa na pozemku ku dňu 19.05.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Franco Real Estates s.r.o. 05658888 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
088309311600 Dodatok k zmluve o nájme pozemkov, ktorým sa zužuje predmet nájmu o pozemok registra "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 - ostatné plochy vo výmere 4 954 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pedál 42269164 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200340 Rámcová dohoda medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava a dodávateľom ERIK JV, s.r.o., Handlovská 19, 851 01 Bratislava na dodanie krátkych guľových zásahových zbraní vrátane úplného príslušenstva. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 129 965,88 € 08.08.2022 07.08.2024 14.09.2022 Zmluva
MAGTS2200347 Kúpna zmluva medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislavy, Prim.nám. 1, 814 99 Bratislava a predávajúcim Todos s.r.o., Brusnicová 12316/20, 831 01 Bratislava. Predmetom zmluvy je Nákup motorového vozidla Pick Up 4x4. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 43 331,76 € 07.09.2022 31.12.2022 14.09.2022 Zmluva
088309311601 Dodatok k zmluve o nájme pozemkov, ktorým sa zužuje predmet nájmu o pozemok registra "C" KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 - ostatné plochy vo výmere 4 954 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pedál 42269164 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
286504992200 Zmluva o zriadení vecného bremen ač.286504992200 uztavorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 694/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Weiner Peter, Ing. 960,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kunderová Veronika,Mgr. 2,39 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brejčáková Danka,Mgr. 2,38 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šallaiová Mária 3,06 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bencel Rastislav, Ing. 720,20 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624120122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Svoboda Milan 3,40 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624088220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chlouba Pavel,Ing. 0,96 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624120522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážová Bibiana, Ing. 2,77 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634100021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Németh Ondrej, Ing. 555,27 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634122222012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Konečný Richard, Ing. 903,54 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634110122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lóciová Milota 308,14 € 08.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624126921012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zelenský Igor 2,82 € 08.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624119922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Durdíková Katarína,Ing. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634122522012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poláček Stanislav 785,36 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121122012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zetocha Claudiu,Ing. 903,54 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624120422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sedlák Jozef 3,42 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028624120022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Horná Zdenka 2,39 € 13.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634097320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Majerová Hana 281,69 € 12.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bohony Pavol, Ing. 903,54 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634121822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GJOKA Gjon 719,74 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
028634122422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ješíková Miroslava, JUDr. 905,15 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva