Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
088300210100 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 088300212100 z dôvodu predaja stavby nachádzajúcej sa na pozemku ku dňu 19.05.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Franco Real Estates s.r.o. 05658888 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
762022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 762022 Freunde der Bruno Walter Musiktage Zrkadlová sieň Skúška komorného orchestra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Freunde der Bruno Walter Musiktage - Pri 50460355 200,00 € 07.09.2022 14.09.2022 28.09.2022 Zmluva
MAGDG2200373 Bežný transfer na podporu projektu " Futbalové turnaje pre deti detských domovov a základnách škôl" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalové turnaje 52404528 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200360 Bežný transfer na podporu projektu "Rozvoj mládežníckeho futbalu v m.č. Bratislava Dúbravka v roku 2022 - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub Dúbravka 17315298 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200370 Bežný transfer na podporu projektu "Modernizácia športového vybavenia mládeže FK Lamač " - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub LAMAČ 31783619 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200357 Bežný transfer na podporu projektu "Rozvoj športových a futbalových zručností u detí" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves 51154951 1 000,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGDG2200379 Bežný transfer na podporu projektu "12. ročník Vajnorskej penalty" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub Vajnory 30865948 1 000,00 € 26.10.2022 31.12.2022 27.10.2022 Zmluva
92108341305 Dodatok č. 5 k zmluve č. 921083413 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gaálová Tatiana 2 280,00 € 27.07.2022 02.08.2022 Zmluva
028634098520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gajdošová Veronika, Mgr. 527,58 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
592022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom OZ Galéria drôtu Justiho sieň Vtáky v drôte (drotárska výstava) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GALÉRIA DRÔTU 51824566 400,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
SIDaI/15 Garantované pripojenie do MOS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 07.09.2022 09.09.2026 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200388 Zmluva o výpožičke diela č.01/2022/04, MAGTS2200388 o požičaní výtvarného diela v počte 149 ks na účely výzdoby reprezentačných a administratívnych priestorov Primaciálneho paláca a Novej radnice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 12.10.2022 31.12.2026 13.10.2022 Zmluva
028634113022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gallasová Ivana, Mgr. 351,53 € 18.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624110721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galová Gabriela 1,59 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624118922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ganajová Anna,Mgr. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
92110141805 Dodatok č. 5 k zmluve č. 921101418 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gašpárková Andrea 1 380,00 € 28.07.2022 31.07.2023 02.08.2022 Zmluva
028624088820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gáťa Roman,Ing. 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624091820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gavalda Štefan 1,71 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
MAGTS2200312 Zmluva o dielo Predmetom zákazky je obnova, dobudovanie a spustenie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring pretvorení objektu mosta Apollo (objekt č. 201). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 76 680,00 € 06.09.2022 14.09.2023 13.09.2022 Zmluva
028634122722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gieciová Lucia 818,68 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634121822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GJOKA Gjon 719,74 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
286507282200/0099 Zmluva uzatvorená dňa 28.11.2022 za účelom uloženia inžinierskych sietí - vodovodná a kanalizačná prípojka k stavbe "Rekonštrukcia polyfunkčných objektov Sasinkova-Moskovská" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21852 a 21854 v k.ú. Staré Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GRAFOBAL GROUP development, a. s. 44269340 525,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Zmluva
098503922200 Nájomná zmluva k bytu, Mária Gregorichová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gregorichová Mária 521,28 € 07.07.2022 22.08.2022 Zmluva
028624069519012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gregušová Elena,Ing. 0,99 € 10.11.2022 14.11.2022 Zmluva
028624093320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Grycová Otília 1,74 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634130421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gundelová Beatrix,Mgr. 410,15 € 07.11.2022 16.11.2022 Zmluva
028624089520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gundelová Beatrix,Mgr. 1,74 € 07.11.2022 16.11.2022 Zmluva
028634111922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Guričanová Simona, Ing. 421,77 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
286506422100/0099/1 Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506422100/0099, uzatvorená z dôvodu nerealizovania NN prípojky k existujúcemu BD na Timravinej ul. č. 1, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21535/1, 3024/6, 3025, k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gvothová Marcela, Ing. 500,00 € 26.10.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200400 Bežný transfer na podporu projektu "Život s tancom" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H&T Dance Company 30796041 1 000,00 € 02.11.2022 31.12.2022 03.11.2022 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »