Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGBO2200071 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci a využití výsledkov riešenia projektu - Circular Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fakulta managmentu - Univerzite Komenského v Bratislave 00397865 0,00 € 16.11.2022 28.02.2026 17.11.2022 Zmluva
MAGTS2200295 Kúpna zmluva č.MAGTS2200295 ako výsledok verejného obstarávania v DNS - Nákup nábytku - Výzva č. 25 - Interiérové vybavenie, časť 1 "Stoly a skrine". Lehota dodania predmetu je do 40 kal. dní od účinnosti kúpnej zmluvy, záručná doba 60 mes. od dodania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 13 176,00 € 10.08.2022 10.08.2027 19.08.2022 Zmluva
MAGTS2200470 Predmetom zmluvy je dodanie dispečerských kresiel. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 Stavebné práce, opravárenské práce 4 196,40 € 12.12.2022 31.01.2023 20.12.2022 Zmluva
098503952200 Nájomná zmluva k bytu, Alexander Farkaš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Alexander 804,36 € 04.07.2022 22.08.2022 Zmluva
028634128422012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkaš Štefan,Ing. 850,09 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028624115421012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Farkašovská Alena 2,39 € 20.09.2022 21.09.2022 Zmluva
286503622200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503622200/0099, uzatvorená za účelom uloženia VN a NN rozvodu v rámci stavby "Trafostanica, VN rozvody, NN rozvody" na pozemku reg. C-KN parc. č. 228/6, k.ú. Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fatrex Real s.r.o. 46787194 1 653,00 € 08.08.2022 08.08.2022 Zmluva
MAGDG2200445 Bežný transfer na podporu projektu "Podpora mládežníckeho futbalu v Petržalke" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FC Petržalka futbal a.s. 54569818 1 500,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
028634111121012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fehér Pavel 522,23 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
288803612200 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0361 22 00, ktorým sa zriaďuje právo prechodu a prejazdu na pozemku reg. C KN parc. č. 5617/1 ako diel 1 vo výmere 25 m2 a na pozemku reg. C KN parc. č. 22306/29 ako diel 2 vo výmere 43 m2.k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Feketeová Zuzana, Mgr. 1 221,54 € 18.07.2022 19.07.2022 Zmluva
921093516 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ferenczyová Darina 3 288,00 € 23.01.2023 31.01.2024 27.01.2023 Zmluva
028624091620012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ferková Zuzana 1,74 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
028624087220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Filipovičová Ľudmila 0,88 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
952022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 95/2022 Film location managers s.r.o. Kaplnka sv. Ladislava a priľahlé schodisko, Justiho sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Film location managers s.r.o. 50262050 1 000,00 € 07.10.2022 14.10.2022 12.10.2022 Zmluva
078307792200 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0779 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov: chodba 1.20 vo výmere 41,31 m?, vstupné zádverie 1.01 vo výmere 4,86 m?, spolu v celkovej výmere 46,17 m?, v stavbe so súpis. č. 6303, na pozemku pa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Film location managers s.r.o. 50262050 300,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Zmluva
078300042300 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 07 83 0004 23 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 6303 na Konvalinkovej ulici č. 4 na pozemku parc. č. 2794/11 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na dobu určitú dňa 13.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Film location managers s.r.o. 50262050 300,00 € 12.01.2023 25.01.2023 Zmluva
078305992200 Zmluva o nájme nebytových priestorov vstupná hala na 1. nadzemnom podlaží a pivničné priestory na 1. podzemnom podlaží v stavbe internátu so súp. č. 7814, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3251, na Donskej ulici, orientačné číslo 62 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FilmCraft, s. r. o. 47614412 2 000,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Zmluva
028634096020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Filová Karin 281,53 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
098505492200 Nájomná zmluva k bytu, Paulína Fiľová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fiľová Paulína Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 24.08.2022 05.09.2022 Zmluva
286505092200 Zmluva uzatvorená dňa 22.08.2022 za účelom uloženia SO 401 Prepojenie vodovodu DN 150 k stavbe "Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence" na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21949/16, 21949/119 a 21949/122 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINEP Jégeho alej a. s. 43866778 1 070,00 € 22.08.2022 22.08.2022 Zmluva
MAGDG2200444 Bežný transfer na podporu projektu "FitKids" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FitKids BRATISLAVA 42418747 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200419 Bežný transfer na podporu projektu "Športové oblečenie pre deti" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FK Inter Bratislava mládež 52910075 1 000,00 € 09.11.2022 31.12.2022 09.11.2022 Zmluva
MAGTS2200325 Nákup sieťových prvkov - Switche Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 40 437,60 € 24.08.2022 02.02.2023 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200326 Firewally Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 50 217,60 € 31.08.2022 19.08.2022 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200413 Nákup výkonných notebookov s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 93 721,00 € 01.12.2022 08.01.2023 07.12.2022 Zmluva
632022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom Flora Tour spol. s.r.o. Prehliadka a fotenie pre zahraničných klientov Kaplnka sv. Ladislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FLORA TOUR spol. s.r.o. 17317363 100,00 € 08.07.2022 15.07.2022 21.07.2022 Zmluva
413000522 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, pozemku reg. E KN p.č. 6611 , p.č. 3868/649 , p.č. 3868/380 a p.č. 3868/386 , vzniknutých na základe GP č. 55/2021 oddelením od pozemku reg. E KN parc. č. 6610. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FM - Reality, s.r.o. 51881667 182 036,00 € 05.10.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200398 Bežný transfer na podporu projektu "35. výročie Folklórneho súboru Devín" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Folklórne štúdio Devín 31797971 500,00 € 08.11.2022 31.12.2022 08.11.2022 Zmluva
MAGDG2200427 Bežný transfer na podporu projektu "Zima nás neodradí" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Folklórne združenie MADOVEC,o.z. 31793975 500,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGDG2200430 Bežný transfer na podporu projektu "Farebná jeseň" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Folklórne združenie MADOVEC,o.z. 31793975 500,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva