Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGDG2200390 Bežný transfer na podporu projektu "Stolný futbal pre všetkých 2022/23 - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Foosballová Únia Slovenska 30853541 800,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
088306671900 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 0883 0667 1900, predmetom ktorej je ukončenie nájmu pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1741/20 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m2, k.ú. Rača (Hagarova ul.). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Forgáčová Ľubica, MUDr. 0,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Zmluva
078306542200 Zmluva o nájme nebytových priestorov vstupná hala na 1. nadzemnom podlaží a pivničné priestory na 1. podzemnom podlaží v stavbe internátu so súp. č. 7814, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 3251, na Donskej ulici, orientačné číslo 62 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Frame film SK s.r.o. 53663730 0,00 € 26.09.2022 29.09.2022 Zmluva
048806132200 Predmetom kúpnej zmluvy je prevod pozemku registra "C" KN parc. č. 2386/50 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, k. ú. Staré Mesto, zapísaného na LV č. 1656, za kúpnu cenu 2 500,00 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Francl Ľudovít, Ing. 2 500,00 € 29.09.2022 29.09.2022 04.10.2022 Zmluva
088300210100 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme pozemku č. 088300212100 z dôvodu predaja stavby nachádzajúcej sa na pozemku ku dňu 19.05.2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Franco Real Estates s.r.o. 05658888 0,00 € 26.07.2022 14.09.2022 Zmluva
762022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 762022 Freunde der Bruno Walter Musiktage Zrkadlová sieň Skúška komorného orchestra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Freunde der Bruno Walter Musiktage - Pri 50460355 200,00 € 07.09.2022 14.09.2022 28.09.2022 Zmluva
MAGDG2200373 Bežný transfer na podporu projektu " Futbalové turnaje pre deti detských domovov a základnách škôl" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalové turnaje 52404528 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200360 Bežný transfer na podporu projektu "Rozvoj mládežníckeho futbalu v m.č. Bratislava Dúbravka v roku 2022 - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub Dúbravka 17315298 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200370 Bežný transfer na podporu projektu "Modernizácia športového vybavenia mládeže FK Lamač " - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub LAMAČ 31783619 1 000,00 € 25.10.2022 31.12.2022 26.10.2022 Zmluva
MAGDG2200357 Bežný transfer na podporu projektu "Rozvoj športových a futbalových zručností u detí" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves 51154951 1 000,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
MAGDG2200379 Bežný transfer na podporu projektu "12. ročník Vajnorskej penalty" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Futbalový klub Vajnory 30865948 1 000,00 € 26.10.2022 31.12.2022 27.10.2022 Zmluva
92108341305 Dodatok č. 5 k zmluve č. 921083413 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gaálová Tatiana 2 280,00 € 27.07.2022 02.08.2022 Zmluva
028634098520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gajdošová Veronika, Mgr. 527,58 € 15.08.2022 19.08.2022 Zmluva
592022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom OZ Galéria drôtu Justiho sieň Vtáky v drôte (drotárska výstava) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GALÉRIA DRÔTU 51824566 400,00 € 30.06.2022 07.07.2022 13.07.2022 Zmluva
SIDaI/15 Garantované pripojenie do MOS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 07.09.2022 09.09.2026 08.09.2022 Zmluva
MAGTS2200388 Zmluva o výpožičke diela č.01/2022/04, MAGTS2200388 o požičaní výtvarného diela v počte 149 ks na účely výzdoby reprezentačných a administratívnych priestorov Primaciálneho paláca a Novej radnice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 0,00 € 12.10.2022 31.12.2026 13.10.2022 Zmluva
028634113022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gallasová Ivana, Mgr. 351,53 € 18.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624110721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galová Gabriela 1,59 € 18.07.2022 20.07.2022 Zmluva
028624118922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ganajová Anna,Mgr. 3,01 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
92110141805 Dodatok č. 5 k zmluve č. 921101418 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gašpárková Andrea 1 380,00 € 28.07.2022 31.07.2023 02.08.2022 Zmluva
028624088820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gáťa Roman,Ing. 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624091820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gavalda Štefan 1,71 € 21.09.2022 05.10.2022 Zmluva
286507502200 Zmluva uzatvorená dňa 08.12.2022 za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom na Bazovej ulici" na pozemku reg. C-KN parc. č. 21864/1 a pozemku reg. E-KN parc. č. 10131/302 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEFAMIN, spol. s r. o. 35955856 499,57 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
286507492200 Zmluva uzatvorená dňa 08.12.2022 za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Polyfunkčný dom na Bazovej ulici" na pozemku reg. C-KN parc. č. 10131/25 v k.ú. Nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEFAMIN, spol. s r. o. 35955856 62,07 € 08.12.2022 09.12.2022 Zmluva
MAGSP2200078 Dodatok č.1 k ZoD MAGSP2200009 Dielo: "ZUŠ Daliborovo námestie - elokované pracovisko ZUŠ Gessayova 8 - asanácia rampy a oprava terasy" Dodatok vyplynul z nutnosti zbúrať okrem rampy aj terasu v zmysle statického posudku z 10/2022, Ing. Duba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 52 394,74 € 21.12.2022 30.03.2023 22.12.2022 Zmluva
MAGTS2200312 Zmluva o dielo Predmetom zákazky je obnova, dobudovanie a spustenie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring pretvorení objektu mosta Apollo (objekt č. 201). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 76 680,00 € 06.09.2022 14.09.2023 13.09.2022 Zmluva
MAGTS2200418 Zmluva o dielo č. MAGTS2200418 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 55 188,00 € 01.12.2022 09.12.2025 08.12.2022 Zmluva
028634122722012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gieciová Lucia 818,68 € 19.09.2022 21.09.2022 Zmluva
028634121822012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GJOKA Gjon 719,74 € 07.09.2022 14.09.2022 Zmluva
1252022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 125/2022 Globsec Zrkadlová sieň, Predsálie a Zasálie Zrkadlovej siene, Galérie a Mezanínu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GLOBSEC 31780920 2 700,00 € 25.11.2022 02.12.2022 14.12.2022 Zmluva