Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner  IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2200256 Rámcová zmluva na služby aplikácie biocídneho výrobku na báze BTI helikoptérou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETONICS S.A. s.r.o. 51807955 30 000,00 € 21.07.2022 11.07.2024 22.07.2022 Zmluva
MAGTS2200282 Rámcová dohoda na aplikáciu biocídneho výrobku na báze BTI vzdušne dronom na povrch vodnej hladiny rozptýlením Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETONICS S.A. s.r.o. 51807955 30 000,00 € 01.08.2022 27.07.2024 01.08.2022 Zmluva
098506392200 Nájomná zmluva k bytu, Anna Diamantová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Diamantová Anna 521,28 € 10.10.2022 12.10.2022 Zmluva
286506642200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506642200/0099, uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky a NN prípojky k stavbe "Bytový dom Dobšinského ulica", na pozemkoch v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIPLOMAT INVEST, s.r.o. 35956089 421,00 € 19.10.2022 19.10.2022 Zmluva
KPMAGZV00000001 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku v hodnote do 3500€ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 0,00 € 28.10.2022 30.10.2027 30.10.2022 Zmluva
KPMAGZV00000002 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku v hodnote nad 3500€ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 0,00 € 28.10.2022 30.10.2027 30.10.2022 Zmluva
MAG/PCO/2200004 Predmetom zmluvy je nájom vysielacieho zariadenia REGGAE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 120,00 € 01.09.2022 24.11.2022 Zmluva
MAGDG2200437 Bežný transfer na podporu projektu "Doplnenie ponuky technických tréningových prostriedkov DHZ Jarovce na podporu športovej činnosti detí a mládeže" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Jarovce 001774740101 700,00 € 27.10.2022 31.12.2022 28.10.2022 Zmluva
028634098320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dodrv Marek 274,14 € 03.10.2022 10.10.2022 Zmluva
098504702200 Nájomná zmluva k bytu; Nájomca: Dolinský Michal, Mgr., Lee Hyeyoung Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolinský Michal 0,00 € 29.07.2022 16.08.2022 Zmluva
286505072200/0099 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505072200/0099, uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Prístupová cesta k rodinným domom" a "2 rodinné domy", na pozemku reg. C-KN parc. č. 429/2, k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DomBytDevelopment, s.r.o. 36831026 24,00 € 16.09.2022 16.09.2022 Zmluva
MAGDG2200382 Bežný transfer na podporu projektu "KAMA opäť v plnej sile!" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže 31795323 600,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
098504082200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Domonkošová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domonkošová Marta 521,28 € 27.07.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGDG2200356 Bežný transfer na podporu projektu "Funtasy English Edutainment - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov je prístav 53380240 500,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
078305231200 Dodatokom č. 078305231203 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 078305231200, sa zužuje predmet nájmu - nebytové priestory vo výmere 156,55 m?, nachádzajúcich sa na prízemí v objekte Bielej ul., súp. č. 419, orientačné č. 6 v Bratislave, k.ú. Staré Me Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DONET,s.r.o. 35732636 0,00 € 30.06.2022 10.08.2022 Zmluva
078304952200 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0495 22 00, ktorej predmetom je nájom nebytových priestorov o výmere 151,60 m2 v budove súpisné číslo 419 na Bielej ulici 6, postavenej na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 21 v k. ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DONET,s.r.o. 35732636 4 876,80 € 13.09.2022 20.09.2022 Zmluva
028624094320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopjerová Daniela, Ing. 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
286503832200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k dočasnej stavbe "SZ vodičov MHD Slávičie údolie, ul. Staré Grunty BA - Karlova Ves" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 1 585,00 € 11.08.2022 12.08.2022 Zmluva
088300691412 Dodatok č. 08 83 0069 14 12 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00, predmetom ktorého je rozšírenie predmetu nájmu z dôvodu realizácie stavby soc. zariadenia pre vodičov MHD v Slávičom údolí na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2985/2 - ostatná plocha, k. ú. Kar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová sp 00492736 0,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Zmluva
MAGTS2200387 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 716,49 € 06.10.2022 31.12.2022 21.10.2022 Zmluva
MAGTS2200415 Dohoda o urovnaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 997,24 € 03.11.2022 31.12.2022 09.11.2022 Zmluva
MAGTS2200390 dodatok č. 3 v súvislosti s naviac prácami pre MET-VR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31322000 394 574,40 € 10.10.2022 31.12.2022 13.10.2022 Zmluva
MAGDG2200442 Bežný transfer na podporu projektu "Klub Gerlach" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania 31747370 500,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
078304962200 Zmluva o nájme nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 478 všeobecne známej ako „Divadlo P. O. Hviezdoslava“, na Gorkého 17 a Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo výmere 5 675,29 m?, postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DPOH n.o. 54775868 1,00 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
921106022 Drahoš Ľuboš, 417, Nová zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drahoš Ľuboš 288,00 € 09.11.2022 28.02.2023 14.11.2022 Zmluva
MAGDG2200435 Bežný transfer na podporu projektu "Biele divadlo - priestor pre divadelnú sebarealizáciu detí a mládeže v rku 2022" - grantový Podprogram 1, 2. kolo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DRAM ART ŠTÚDIO, občianske združenie 36076040 1 000,00 € 03.11.2022 31.12.2022 04.11.2022 Zmluva
286504022200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia VN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21743/2 a registra E-KN parc.č. 21739/1 v k.ú. Staré Mesto k stavbe "Bytový dom na Slovanskej ulicii v Bratislave" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dreamer s.r.o. 50608037 1 530,00 € 08.08.2022 06.09.2022 Zmluva
098506302200 Nájomná zmluva k bytu, Eva Drinovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drinovská Eva 521,28 € 26.09.2022 10.10.2022 Zmluva
098501692200 Nájomná zmluva k bytu, Ing. Anton Drobný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Drobný Anton, Ing. 521,28 € 10.06.2022 22.08.2022 Zmluva
286506182200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc.č. 21672/20 v k.ú. Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dubravický Jozef, MUDr. 500,00 € 03.10.2022 11.10.2022 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »