Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
028624115021012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hudek František 2,47 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624091420012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marcinčinová Tatiana,Ing. 1,76 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624094120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kopecký Miroslav,RNDr. 1,67 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624120622012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michalová Viera, JUDr. 3,40 € 23.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624113721012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kordošová Eva,Ing. 3,10 € 25.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028634099720012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mrkvicová Gabriela 533,27 € 25.08.2022 05.09.2022 Zmluva
028624090521012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kavecká Anna 0,88 € 30.08.2022 06.09.2022 Zmluva
028624073919012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janoštiak Ján, Ing. 2,11 € 30.08.2022 06.09.2022 Zmluva
286505122200/0099 Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Rodinný dom", k.ú. Vrakuňa, pozemok reg. E-KN p.č. 888 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Markovič Milan, Ing. arch. 114,00 € 06.09.2022 06.09.2022 Zmluva
MAGTS2200318 Licencie AutoCAD" v DNS - Nákup softvérových licencií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 17 730,00 € 05.09.2022 05.09.2023 06.09.2022 Zmluva
286505862200/0099 Uzatvorená dňa 02.09.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Polus - Halašova 16" na pozemku registra "C" KN parc. č. 22030 v k.ú. Nové Mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marhevka Michal 260,00 € 02.09.2022 06.09.2022 Zmluva
286504022200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia VN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 21743/2 a registra E-KN parc.č. 21739/1 v k.ú. Staré Mesto k stavbe "Bytový dom na Slovanskej ulicii v Bratislave" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dreamer s.r.o. 50608037 1 530,00 € 08.08.2022 06.09.2022 Zmluva
098505942200 Nájonmá zmluva k bytu Nájomca: Petra Mitošinková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mitošinková Petra 950,76 € 06.09.2022 06.09.2022 Zmluva
MAGTS2200327 Nákup sieťových prvkov - Konzolové servery a wireless AP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 iXperta s. r. o., organizačná zložka 48257591 32 381,48 € 31.08.2022 27.11.2022 06.09.2022 Zmluva
286505352200/0099 zmluva uzatvorená za účelomuloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1829/3, 2012/10, 2029/1, 2029/6 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 176,00 € 05.09.2022 06.09.2022 Zmluva
286506992000/00992 Zmena budúcich oprávnených z vecného bremena - vecné bremeno zriadené za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu", k.ú. Vinohrady, pozemky reg. C-KN p.č. 21698/1, p.č. 18121/3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kramárová Ľudmila, Ing. 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286508552100/00991 Zriadenie VB za účelom uloženia SO 03 Zásobovanie vodou - SO 03.03 Nový verejný vodovod v ul. Obilná, SO 03.04 Rekonštrukcia verejného vodovodu v ul. Obilná, SO 12 Prekládka kanalizácie DN 600 k stavbe "Nové centrum Ružinov - Polyfunkčný bytový dom" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MCP Development, s.r.o. 51821486 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286506331300/00991 Zmena nehnuteľností - zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 10 Káblové rozvody NN k stavbe "Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava", k.ú. Petržalka, pozemky reg. CKN p.č. 2460, 2464/1, 2464/76, pozemok reg. EKN p.č. 5606/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AQUATERM, spol. s r. o. 31327087 0,00 € 07.09.2022 07.09.2022 Zmluva
286503242200/0099 zmluva uzatvorená za účelom uloženia kanalizačného zberača k stavbe "Bratislava ,kanalizačný prepoj zberačov E a A" na pozemkoch registra C-KN parc.č. 15681/1, 15681/4, 22221/7 v k.ú. Trnávka , registra E-KN parc.č. 428/200 v k.ú. Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, 35850370 2 492,00 € 08.08.2022 07.09.2022 Zmluva
098505542200 Nájomná zmluva k bytu, Oľga Šimunová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šimunová Oľga Stavebné práce, opravárenské práce 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
028624091020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Laja Tomáš 1,76 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634110621012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kratochvíla Dalibor 3 804,75 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028624114022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Popovičová Marta 1,44 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028624111719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Scholzeová Veronika 1,98 € 06.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634099920012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vargová Ľubica,Ing. 524,34 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634096320012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kučera Matej Christián, Mgr. 260,75 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
028634120821014 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Janega Jaroslav 702,14 € 05.09.2022 07.09.2022 Zmluva
098505522200 Nájomná zmluva k bytu, Marta Popovičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Popovičová Marta 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
098505532200 Nájomná zmluva k bytu, Veržine Šamirjan Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šamirjan Veržine 521,28 € 26.08.2022 07.09.2022 Zmluva
098505502200 Nájomná zmluva k bytu, Milan Havlík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Havlík Milan 521,28 € 02.09.2022 07.09.2022 Zmluva