Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
MAGDG2200016 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu " NEXT 2022: medzinárodný festival súčasnej hudby" - strategická podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atrakt art - združenie pre aktuálne um 36066273 30 000,00 € 25.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200321 Zmluva o spolupráci pri prevádzke Centra opätovného použitia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratk 00681300 626 745,60 € 26.08.2022 30.09.2025 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200294 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy č. 122204806 na Nábr. arm. gen. L. Svobodu pre NP ,,Bistro,,. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 273,30 € 05.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200332 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení odťahovej služby zo dňa 29.01.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o 35738880 0,00 € 24.08.2022 31.12.2023 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200333 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.12.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o 35738880 0,00 € 24.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200322 Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci MAGTS2000205 za účelom vybudovania detského ihriska Pečnianska. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 0,00 € 26.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200330 Dohoda o spolupráci pri realizácii cyklotrasy Vajnorská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 0,00 € 24.08.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200334 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 1 200,00 € 22.07.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
MAGTS2200335 Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a povinností zmluvných strán v súvislosti so sprostredkovaním úhrad za dočasné parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 1 200,00 € 21.07.2022 31.12.2022 30.08.2022 Zmluva
692022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý prenájom 69/2022 Zuzana Kováčiková - InterArt Management Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Zuzana Kováčiková - Interart Manageme 37617940 1 350,00 € 10.08.2022 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
248805442200 Dohodou si strany upravili vzájomné práva a povinnosti v rámci revitalizácie Dunajskej ulice, k. ú. Staré Mesto na pozemku registra C KN, parc. č. 8870/3 a parc. č. 8870/6 v zmysle projektu vo vlastníctve 1. Stanislav Brigant; 2. Ing. Alica Masaryková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brigant Stanislav 0,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624062719012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kováčová Dagmar,Ing. 0,94 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624110221012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurášková Martina, Ing. 1,09 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624093820012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šiklová Mária 1,77 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624086220012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Botoš Eugen 1,41 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634121322012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Krajčovičová Alena 93,06 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
288804712200 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia vonkajších inžinierskych objektov na časti pozemkov parc. č. 9253/1, 9254/10, 9254/18 k. ú. Ružinov, v rozsahu podľa GP č. 131/2020, pre účely stavby "Komplex Portum" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kalos, s.r.o. 36292966 0,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
088808122100 Predmetom je nájom pozemkov parc.č . 3803/2, 3803/3 a nasl. k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 2171 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATADOR Real Estate, s.r.o. 36332551 3 253,80 € 23.08.2022 30.08.2022 Zmluva
921105821 Zmluva o ubytovaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Knaníková Monika 1 632,00 € 06.08.2022 30.08.2022 Zmluva
921105921 Zmluva o ubytovaní - 9-21-1059-21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chrenková Denisa 1 800,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
0000734 Dodatok č. 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Salayová Romana 1 884,00 € 24.08.2022 30.08.2022 Zmluva
921104519 Predĺženie zmluvy o ubytovaní na rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ružovičová Jarmila 3 180,00 € 22.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634111922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Guričanová Simona, Ing. 421,77 € 16.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634112922012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ptáček Dávid, Ing. 662,72 € 18.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634113022012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gallasová Ivana, Mgr. 351,53 € 18.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lukáč Dušan,Ing. 1,81 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088020012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kvál Juraj,Bc. 0,90 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028634096520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Taričová Anna 279,66 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624087520012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Repiská Anna 0,90 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
028624088120012 Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Chloubová Mária 1,76 € 17.08.2022 30.08.2022 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »