Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória  Suma Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
286505102200/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 230,00 € 26.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506312200 Nájomná zmluva k bytu, Anna Šramková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šrámková Anna 501,72 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506432200 Nájomná zmluva k bytu, Gabriela Sulčanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sulčanová Gabriela 521,28 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098505562200 Nájomná zmluva k bytu, Dagmar Kovářová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kovářová Dagmar 521,28 € 22.09.2022 26.09.2022 Zmluva
098506342200 Nájomná zmluva k bytu, Janka Bacušanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bacušanová Janka 788,40 € 23.09.2022 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200303 ZoD č. MAGTS2200303 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 1 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Sedlárska 4 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 35 140,15 € 22.09.2022 22.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200304 ZoD č. MAGTS2200304 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 2 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Laurinska 5 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 33 963,30 € 22.09.2022 27.09.2024 26.09.2022 Zmluva
MAGTS2200305 ZoD č. MAGTS2200305 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 3 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Rudnayovo nam. č.4 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 27 750,39 € 22.09.2022 27.09.2024 26.09.2022 Zmluva
2522D20008 Darovacia zmluva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mravčáková Michaela 0,00 € 20.09.2022 27.09.2022 Zmluva
28880972200/0099 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia NN prípojky pre automoat na cestovné lístky v rozsahu pozemku parc. č. 9150/1 o výmere cca 7 m2, k. ú. Staré Mesto, odplatu znáša investor. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spojené štáty americké nezadané 0,00 € 21.09.2022 27.09.2022 Zmluva
248801642200 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena práva uloženia NN prípojky pre automoat na cestovné lístky v rozsahu pozemku parc. č. 9150/1 o výmere cca 7 m2, k. ú. Staré Mesto, odplatu znáša investor. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spojené štáty americké nezadané 0,00 € 21.09.2022 27.09.2022 Zmluva
048804842200 Kúpna zmluva č. 04 88 0484 22 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23086/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 405 m2. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRS, a.s. 35721243 101 250,00 € 27.09.2022 27.09.2022 27.09.2022 Zmluva
MAGTS2200306 Zmluva o dielo č. MAGTS2200306 ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky "Klimatizácia administratívnych priestorov" - časť 4 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Uršulínska11 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 7 029,72 € 21.09.2022 27.09.2024 27.09.2022 Zmluva
118802412200 Protokol č. 11 88 0241 22 00 o vrátení majetku - pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10372, k. ú. Staré Mesto zo správy MČ Bratislava-Staré Mesto do priamej správy hlavného mesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mest 00603147 0,00 € 19.09.2022 27.09.2022 Zmluva
MAGTS2200367 Dodatok č.3 k zmluve o združenej dodávke zemného plynu zo dňa 29.12.2021 o pripojení SPP, a.s. na odbernom mieste Gorkého 17, BA, budova DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 12.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 Zmluva
249405422200 Zmluva o užívaní kolektoru č. 249405422200 - k. ú. Staré Mesto , v úseku Košická - Chalpkova KK7 --> VS9 - uloenie inžinierskej siete - horúcvod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Twin City Infrastructure s. r. o. 50847279 0,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
919045022 Prechodné ubytovanie z dôvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tovtyn Adriana 0,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Zmluva
MAGTS2200311 Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva, bankového a finančného práva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aldertree legal s.r.o. 35908891 120 000,00 € 21.09.2022 31.12.2023 28.09.2022 Zmluva
0000740 Dodatok č. 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Balážiová Dagmar 2 280,00 € 27.09.2022 28.09.2022 Zmluva
9211000218 Dodatok č. 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Retling Ľudvik 2 783,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Zmluva
MAGTS2200329 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 013/05/Sch na údržbu a servis výťahov v objekte Záporožská 5 ( Rontgenova č. 24 ) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 709,80 € 22.09.2022 31.12.2025 28.09.2022 Zmluva
MAGTS2200363 Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. d/14/1871483531 - Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli na ukončení zmluvného vzťahu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 0,00 € 20.09.2022 31.12.2022 28.09.2022 Zmluva
712022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 712022 Zuzana Nerušilová Kaplnka sv. Ladislava Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nerušilová Zuzana 100,00 € 05.09.2022 12.09.2022 28.09.2022 Zmluva
722022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 722022 Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave Zrkadlová sieň, Zasálie Zrkadlovej siene Gitarový koncert brazílskeho hudobníka Fabricio Mattos - Brasil 200 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veľvyslanectvo Brazílskej 42134536 450,00 € 02.09.2022 09.09.2022 28.09.2022 Zmluva
732022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 732022 Alžbeta Ščepánová Zrkadlová sieň, Galéria Svadobný obrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ščepánová Alžbeta 300,00 € 06.09.2022 13.09.2022 28.09.2022 Zmluva
792022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 79/2022 Slovenská akadémia vied Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská akadémia vied 00037869 200,00 € 19.09.2022 26.09.2022 28.09.2022 Zmluva
782022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 78/2022 Konferencia biskupov Slovenska Zrkadlová sieň, Mezanín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Konferencia biskupov Slovenska 00684325 200,00 € 13.09.2022 20.09.2022 28.09.2022 Zmluva
762022 Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom č. 762022 Freunde der Bruno Walter Musiktage Zrkadlová sieň Skúška komorného orchestra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Freunde der Bruno Walter Musiktage - Pri 50460355 200,00 € 07.09.2022 14.09.2022 28.09.2022 Zmluva
752022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 75/2022 Art 40 občianske združenie Justiho sieň NAIVA BRATISLAVA 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ART 40 42413231 300,00 € 02.09.2022 09.09.2022 28.09.2022 Zmluva
772022 Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý prenájom 77/2022 Team Bratislava Prenájom Galérie a Podbránia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Team Bratislava 54546893 100,00 € 06.09.2022 13.09.2022 28.09.2022 Zmluva